De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

Leiden boos op ontrouw Oegstgeest
woensdag 16 juli 2003


Terug naar persoverzicht

LEIDEN/OEGSTGEEST - De relatie tussen Leiden en Oegstgeest is als gevolg van de veelbesproken tunnelkwestie tot op het nulpunt gedaald. Dat valt op te maken uit een brief die B en W van Leiden aan het Oegstgeestse college hebben gestuurd. Daarin laat Leiden weten de provincie ingeschakeld te hebben in de hoop dat het 'ontrouwe' Oegstgeest door Gedeputeerde Staten op de vingers wordt getikt. Ook stelt Leiden voor een onafhankelijk gezaghebbend jurist in te schakelen om de ruzie over de tunnelkwestie te beslechten.

Dat Oegstgeest onder de bouw van de tunnel, die Poelgeest met de Merenwijk moet verbinden, denkt uit te komen, is bij het Leidse college in het verkeerde keelgat geschoten. Het oordeel van het stadsbestuur over de buurgemeente is niet mild. De samenwerking tussen Leiden en Oegstgeest is een lachertje en Oegstgeest haalt met de aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest stomme streken uit. Leiden voelt zich in de wiek geschoten over de manier waarop zijn kleine buur zaken denkt te kunnen doen.

Een meerderheid van de Oegstgeestse raadsleden is ervan overtuigd dat de tunnel onder het spoor niet gebouwd hoeft te worden. De tunnel mag dan zijn genoemd in de bouwplannen voor de wijk en Leiden heeft zijn infrastructuur daarop weliswaar al jaren geleden afgestemd; de gemeenteraad van Oegstgeest heeft daar lak aan. 'Die tunnel komt er niet, want juridisch is Oegstgeest niet verplicht die te bouwen', luidt het oordeel. Het Leidse college is daarover behoorlijk ontstemd geraakt. Ook omdat de bestuurders van Oegstgeest niet de moeite hebben genomen om Leiden officieel over het verregaande raadsbesluit in te lichten.

Oegstgeest, Warmond en Leiden hebben voor de aanleg van Poelgeest een overeenkomst gesloten. Leiden voelt zich als projectpartner miskend en misleid.

Nancy UbertLeiden heeft geen argument voor tunnel
dinsdag 22 juli 2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De oproep van Leiden om mee te werken aan een tunnel onder het spoor maakt weinig indruk in buurgemeente Oegstgeest. Progressief Oegstgeest en oppositiepartij VVD missen in de recente brief van het Leidse aan het Oegstgeestse college argumenten voor een verbinding tussen Poelgeest en de Merenwijk. ,,Leiden wil koste wat kost die tunnel onder het spoor. Daarom wordt zoveel druk op ons college gezet.''

Geert Klaver, fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, wuift net als zijn collega Matthijs Huizing van de VVD de argumentatie weg van burgemeester en wethouders van Leiden om Oegstgeest de tunnel toch te laten bouwen. ,,Een pingpongspel'', noemt Huizing het getouwtrek tussen de buren. ,,Het Leidse college beweert dat het aan ons ligt dat er al die tijd niet gecommuniceerd is en ons college beweert het tegendeel.''

Met uitzondering van de christen-democraten is de Oegstgeestse gemeenteraad ervan overtuigd dat nergens zwart op wit staat dat Oegstgeest de tunnel moet bouwen. De raad heeft de tunnel geschrapt om te bezuinigen op de exploitatiekosten van de wijk die de gemeente een miljoenentekort bezorgt.

Terwijl de meeste volksvertegenwoordigers genieten van het zomerreces, stuurt het Leidse college een prangende brief naar Oegstgeest met het dringende advies dat raadsbesluit te heroverwegen. ,,Flauw'', zegt Klaver, om in de zomervakantie zulke druk uit te oefenen. ,,Ze zijn aan het zwartepieten, daar in Leiden. Ons college de schuld in de schoenen schuiven en beweren dat Oegstgeest zich niet coöperatief genoeg opstelt, terwijl wij van onze wethouder krijgen te horen dat Leiden weigert belangrijke documenten op te sturen.''

Klaver en Huizing gaan ervan uit dat hun college deze week adequaat antwoordt. Van Huizing hoeft er niet op stel en sprong een extra raadsvergadering belegd te worden. Eind augustus, voordat de stuurgroep Poelgeest weer bij elkaar is, hoopt hij vergaderd te hebben. ,,Om spijkers met koppen te slaan en die tunnel voor eens en altijd uit ons systeem te schrappen. Hoe helder de brief van Leiden ook is, ik heb nog steeds geen inhoudelijk argument gezien waarom Oegstgeest zou moeten opdraaien voor die tunnel. Als we volgens de overeenkomst al genoodzaakt zijn dat ding te bouwen, durf ik te bestrijden dat we verplicht zijn de tunnel te betalen.''

Brandweer en andere hulpdiensten kunnen door de bestaande fietstunnel rijden, zegt Klaver. ,,Ik begin meer en meer te geloven dat die tunnel er moet komen om de weg vrij te maken voor het Leidse sluipverkeer dat naar de A44 wil. Hoe dat combineert met een autoluwe wijk?''

Volgens Huizing is de bestuurlijke impasse een bewijs dat het slecht is om mensen, organisaties of instituten te dwingen tot iets wat zij niet willen. ,,Als ik word uitgenodigd voor een etentje, krijg ik een vervelend gevoel als na afloop blijkt dat ik de rekening moet betalen. Dat is precies met Oegstgeest aan de hand.''

Dat Leiden voorstelt een onafhankelijke advocaat in de arm te nemen om de zaak te beslechten, wijzen de twee fractievoorzitters niet op voorhand af. Klaver: ,,Dit is ook niets. ''

De fractievoorzitter van CDA en zijn collega van Leefbaar Oegstgeest waren de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.

Nancy Ubert


Jurist beslist over tunnel Poelgeest
zaterdag 02 augustus

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST/LEIDEN - Ambtenaren van de gemeenten Leiden en Oegstgeest gaan samen op zoek naar een onafhankelijk jurist. Deze persoon moet een Salomonsoordeel vellen: hij moet beoordelen of Oegstgeest wel of niet verplicht is een tunnel te bouwen tussen de Oegstgeestse wijk Poelgeest en de Leidse Merenwijk. Oegstgeest heeft schriftelijk ingestemd met het voorstel van de gemeente Leiden om de lucht te klaren.

Oegstgeest verbindt wel een voorwaarde aan de opdracht die de jurist meekrijgt. Hij moet het convenant dat de gemeenten in 1995 vaststelden, beoordelen in het licht van de omstandigheden in 2003. ,,De noodzaak of de mogelijkheid van sommige afspraken is nu anders'', meent wethouder De Ruijter. Hij schrijft dit aan Leiden, in antwoord op een boze brief die de buren hem een paar weken geleden stuurden.

Oegstgeest wil van de tunnel af, omdat die veel sluipverkeer zou aantrekken en veel kost. De Ruijter stelt dat de afspraak dat de tunnel gebouwd wordt van tafel moet vanwege nieuwe inzichten. ,,Het afgelopen jaar zijn er verkeersmetingen gedaan. Ik ben geschrokken van de toeloop van auto's die we in Poelgeest kunnen verwachten, terwijl het opgezet is als een autoluwe wijk.'' Ook vindt hij dat er rekening gehouden moet worden met de financiële positie van Oegstgeest. De bouw van Poelgeest heeft Oegstgeest een miljoenentekort opgeleverd. ,,Je moet oog hebben voor datgene wat nu op tafel ligt.''

De jurist moet niet vooringenomen zijn, stelt De Ruijter. ,,Hij moet het vertrouwen hebben van zowel Oegstgeest als Leiden.'' De taak van de rechtsgeleerde is niet eenvoudig. Juristen van de gemeente Leiden menen dat het convenant overduidelijk is: de tunnel moet er komen. Een meerderheid van de Oegstgeestse raad daarentegen meent dat het convenant zo zacht is als boter. Uitzondering vormt het CDA, de partij van De Ruijter. Die moet nu een standpunt uitdragen dat hij niet deelt.

In de boze brief verwijt Leiden Oegstgeest slecht te communiceren. Oegstgeest legt deze aantijging naast zich neer. ,,Het besluit dat onze raad nam om de tunnel niet te bouwen, heb ik direct de volgende ochtend aan Hillebrand doorgebeld. We hebben elkaars 06-nummer. Het is daarom vreemd dat in de brief staat dat wij slecht communiceren.''

Volgens de wethouder staan er allerlei onjuistheden in de Leidse brief en wordt een aantal essentiële zaken niet vermeld. Wat dit inhoudt, weigert De Ruijter te zeggen. ,,Oegstgeest betreurt het feit dat Leiden het noodzakelijke overleg tussen de buurgemeenten erg onder druk zet door haar bewuste keuze om de discussie in het openbaar te voeren'', stelt de gemeente in een persverklaring. ,,Oegstgeest zou graag met details naar buiten treden, maar wil een openbare discussie met de buurgemeente voorkomen.'' Op 15 september komt de stuurgroep Poelgeest, inclusief Warmond en de provincie, bij elkaar om achter gesloten deuren te praten.

Janneke Dijke


Ruïne van 't Poeltje wordt rijksmonument
woensdag 06 augustus 2003

Terug naar persoverzicht

Molen 't Poeltje is op dit moment het domijn van een dozijn kraaien. Foto: Hielco Kuipers

WARMOND - OEGSTGEEST - De kap en de wieken zijn decennia geleden al eens verwijderd. Een gat waar ooit een deur gezeten zal hebben is dichtgemetseld. De bakstenen resten van wat eens een poldermolen was, vormen nu het territorium van een dozijn kraaien, die op de bovenkant van de scheefgezakte peperbus de wacht houden. In de sloot waarop ooit de molen het water van de Klaas Hennepoelpolder uitmaalde, ligt een dode karper van zeker zestig centimeter te stinken.

Niets aan molen 't Poeltje wijst erop dat hier een monument staat. Een rijksmonument zelfs. Maar toch is het zo. Staatssecretaris Van der Laan van cultuur heeft de molen zojuist officieel op de lijst van rijksmonumenten geplaatst.

Hoe raar is het dat een bouwval nu ineens behoort tot het nationaal erfgoed? Molendeskundige Keunen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt het niet zo vreemd. ,,Het is toch een bijzonder molentje geweest. Het meest opvallende is wel dat de molen indertijd meteen als vijzelmolen is gebouwd. Een klein, rond, stenen vijzelmolentje. Daar zijn er niet zo veel van.''

Daar komt nog bij dat zaken als de kap en de bovenas weliswaar niet meer op de molen aanwezig zijn, maar nog wel ergens opgeslagen liggen. Bij een inventarisatie van molenruïnes die de Rijksdienst de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, was 't Poeltje al boven komen drijven als één van de bouwsels die het meer dan waard zijn om behouden te worden.

De molen staat onder beheer van de Rijnlandse Molenstichting, die het bouwsel in eeuwigdurende erfpacht heeft. Hij is in 1773 gebouwd om de Klaas Hennepoelpolder te bemalen, en staat in een absolute uithoek van Warmond, tegen de grens met de Oegstgeester nieuwbouwwijk Poelgeest. De molen - of wat daar nog van over is - staat steeds meer in de luwte van de oprukkende nieuwbouw. Wil de molen ooit nog draaien, dan moet hij niet alleen gerestaureerd, maar ook verplaatst worden.

Tot voor kort wees alles erop dat de molen een roemloos einde tegemoet ging. Nadat eerdere restauratieplannen in het water waren gevallen door gebrek aan medewerking van de betrokken gemeenten, had voorzitter Loek Dijkman de moed al opgegeven. Oegstgeest had het plan opgevat om de molenruïne te bestemmen tot vleermuizenburcht, en Dijkman gaf er zijn zegen aan. De stichting was bereid om de ruïne over te dragen aan Zuid-Hollands Landschap.

Begin dit jaar sloegen echter bij Dijkman de stoppen door, toen hij ontdekte dat de gemeente Oegstgeest zonder toestemming van de stichting allerlei werkzaamheden had verricht op het molenerf. Oegstgeest kreeg een brief waarin de stichting de gemeente opdroeg om de veranderingen ongedaan te maken. Dijkman besloot een ultieme poging te doen om de molen toch nog te redden, onder andere door de monumentenstatus aan te vragen. Die aanvraag kon snel worden afgehandeld, omdat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het dossier voor de monumentenaanvraag al bijna rond had.

Nu de molen officieel rijksmonument is, zijn de mogelijkheden voor het loskrijgen van subsidie wat groter geworden. En dat kan geen kwaad, want de totale kosten van verplaatsing en restauratie bedragen een slordige 450.000 euro. En de woordvoerders van de gemeenten Warmond en Oegstgeest zijn het in ieder geval over één ding roerend eens. 't Poeltje heeft geen prioriteit. Op een bijdrage van de gemeenten hoeft de Molenstichting niet te rekenen.

Ruud Sep


'We laten ons niet uit het veld slaan'
woensdag 03 september 2003

Terug naar persoverzicht


De meerderheid van de Oegstgeester gemeenteraad wil dat de Clusiuslaan blijft doodlopen op het spoor Leiden - Amsterdam.
Foto: Henk Bouwman

OEGSTGEEST - De drie politieke partijen in Oegstgeest die tegen de bouw van de Poelgeesttunnel zijn, laten zich niet uit het veld slaan door de brief van onafhankelijk adviseur De Vries. Hoewel die in een brief heeft laten weten dat Oegstgeest zijnverplichtingen moet nakomen en het niet zonder goedkeuring van Leiden onder de afspraken kan uitkomen, zien de fractievoorzitters nieuwe kansen om die tunnel te schrappen.

Enkele zaken die De Vries in zijn brief schrijft, zijn bijna letterlijk de opmerkingen die CDA Oegstgeest maakte toen in juni het debat over de tunnel naar de Leidse Merenwijk in de raad werd gevoerd. ,,Inderdaad, het was ook onze conclusie dat we niet onder de bouw van tunnel naar Poelgeest uitkunnen'', zegt fractievoorzitter De Kok. ,,Ik wil niet koketteren met ons gelijk. Ik wil alleen maar zeggen dat we in goed overleg met onze buurgemeente tot een oplossing moeten komen. Daar geloof ik ook in. Ik denk dat we het met elkaar eens kunnen worden.''

Het CDA staat tot nu toe alleen. Voor Leefbaar Oegstgeest, VVD en Progressief Oegstgeest hoeft de tunnel naar de Leidse Merenwijk er niet te komen, onder meervanwege het sluipverkeer. Daarom namen de partijen in juni een motie aan. Wethouder De Ruijter moest maar tegen zijn Leidse collega Hillebrand zeggen dat de tunnel passé is. Het noodlijdende Oegstgeest hoeft in juridisch opzicht helemaal niet te bouwen, was de overtuiging van een meerderheid in het dorp. De Leidse wethouder Hillebrand pikte dat niet. Op zijn voorstel probeerde de onafhankelijke adviseur De Vries, oud-lid van de Raad van State, de bestuurscrisis te bezweren.

Fractievoorzitter Klaver van Progressief Oegstgeest: ,,In het antwoord van De Vries mis ik de gedachte dat de tunnel linkt aan een spoorstation. Die halte komt er waarschijnlijk niet, dus waarom die tunnel wel.'' De Vries stelt dat Oegstgeest verplicht is de afspraken na te komen die acht jaar geleden in een bestuursovereenkomst zijn vastgelegd. ,,Maar hij houdt een achterdeurtje open'', aldus Klaver. ,,Want De Vries laat ook doorschemeren dat de partijen in overleg de plannen altijd kunnen bijsturen.''

Volgens fractievoorzitter Huizing van oppositiepartij VVD zegt De Vries dat het convenant een bedoeling aangeeft en dat een gemeente afspraken niet eenzijdig kan opzeggen. ,,Mijn stelling is dat de raad de afspraken niet eenzijdig opzegt. In het convenant staat dat er een tunnel moet komen, gekoppeld aan een aantal voorwaarden, zoals het NS-station. Nergens staat dat Oegstgeest die tunnel gaat betalen. Niet alleen burgemeester en wethouders van Leiden, maar ook onze collegeleden doen voorkomen alsof de raadsleden het convenant willen opzeggen. Onzin.'' Er is een dispuut over de inhoud. Ik zie het convenant als een basisafspraak die later bijgesteld moet worden. Daarom vind ik dat het college van Oegstgeest eerder met Leiden had moeten praten.''

De colleges moeten serieus om de tafel gaan zitten, benadrukken Klaver en Huizing. Huizing: ,,Wij moeten ons toch aan de afspraken houden? De renovatie van het Trekvaartplein staat er ook duidelijk in. Daar heeft Leiden toch al acht jaar de tijd voor gehad.''

Ook fractievoorzitter Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest kan niet wachten tot de kissebissende colleges met elkaar gaan praten. Hij noemt de conclusie van De Vries aan één kant teleurstellend. ,,Maar De Vries geeft wel in bedekte termen een aantal openingen. De omstandigheden van 1995 zijn veranderd. Voor ons biedt het convenant openingen. De Vries schrijft in zijn slotpassages dat hij een dieper onderzoek aanbeveelt.''

Nancy Ubert


Tunnel naar Poelgeest nog ver weg
dinsdag 16 september 2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - LEIDEN - Vertegenwoordigers van de gemeenten Leiden en Oegstgeest hebben gisteren voor het eerst in tijden met elkaar gesproken over de komst van een tunnel tussen de wijken Poelgeest en Merenwijk. 'De kou is uit de lucht', meldt de gemeente Oegstgeest. Maar over de tunnel verschillen beide gemeenten nog altijd radicaal van mening.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Oegstgeest is het gesprek tussen Leidse en Oegstgeestse bestuurders prettig verlopen. ,,We wilden de relatie herstellen en dat is gelukt. We zijn weer on speaking terms.'' Maar iets concreets heeft het overleg niet opgeleverd. Oegstgeest wil de tunnel nog altijd pertinent niet, Leiden juist wel. Die laatste gemeente wil vooralsnog niet op de discussie ingaan.

De tunnel heeft de verhoudingen tussen beide gemeenten lange tijd doen bekoelen. Oegstgeestse volksvertegenwoordigers besloten eerder dit jaar dat ze de tunnel onder het spoor tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk niet willen. Maar volgens Leiden is Oegstgeest verplicht om de tunnel aan te leggen; dat zou staan in een convenant dat beide partijen acht jaar geleden hebben gesloten. Voormalig staatsraad De Vries, die de kwestie onlangs op verzoek van de gemeenten onderzocht, gaf Leiden gelijk. Oegstgeestse fracties zouden de teksten in het convenant verkeerd hebben begrepen. Daar is de gemeente het dus niet mee eens. Beide partijen praten binnenkort verder over de kwestie.

Peter Groenendijk


'Oprijlaan van Poelgeest' bijna klaar, maar nog lang niet begaanbaar
woensdag 17 september 2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De nieuwe brug van Oegstgeest, de oprijlaan van nieuwbouwwijk Poelgeest, is bijna geplaveid maar nog lang niet begaanbaar. De noodbrug, die vlakbij het Leidse woonwagenkamp Trekvaartplein ligt, blijft voorlopig liggen. De gemeente onderhandelt nog steeds over de dwangsom die zij voor de noodbrug moet betalen op grond van een eerder afgesloten 'wurgcontract'.

De nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart, die de Lange Voort in Oegstgeest met de nieuwbouwwijk verbindt, wordt in november opgeleverd. Niet dat de brug meteen opengaat voor autoverkeer. ,,Dat duurt nog wel een maand op vijf'', voorspelt projectleider Nico Dost, de man die door de gemeente is ingehuurd met de opdracht Poelgeest in rap tempo af te bouwen.

Als de brug straks af is, kun je er alleen met de benenwagen overheen, want de aansluiting met een normaal wegdek ontbreekt. Dost: ,,Je ziet wel vaker dat er een brug ligt zonder dat er wegen naartoe lopen. Wij zijn daarin heus niet uniek.'' Volgens de projectleider is het een 'normaal technisch proces'. De grond waarop het asfalt van de rijwegen wordt gestort, moet eerst nog inklinken. ,,Anders krijg je grote kuilen.''

Bovendien speelt er een ander akkefietje. Met de eigenaar van jachthaven Welgelegen onderhandelde Oegstgeest in 2000 over de aankoop van grond voor de aanleg van de brug. De gemeente wist dat de bodem verontreinigd was, maar de voorganger van Dost ging ervan uit dat het allemaal wel meeviel. ,,Aan het probleem van een grotere vervuiling is men te snel voorbij gegaan'', hebben burgemeester en wethouder de gemeenteraad uiteindelijk bekend. Nu moet de gemeente extra maatregelingen treffen. ,,Allemaal niet verontrustend'', sust Dost.

Wel baart het wurgcontract dat voor zijn tijd is afgesloten de projectleider zorgen. Voor de bouw van Poelgeest is indertijd een noodbrug geplaatst. Woonarkbewoners moesten daarvoor wijken. Contractueel is vastgelegd dat de brug op 1 september 2001 verdwenen zou zijn. Voor elke maand dat de bouwbrug langer ligt, moet de gemeente een dwangsom betalen. Dost geeft niet prijs hoe hoog dat bedrag is, maar duidelijk is wel dat dit wurgcontract Oegstgeest tonnen kost. ,,Heel vervelend. Ik kan alleen maar verontwaardigd zijn dat dit toentertijd zo is afgesproken. We zijn volop in onderhandeling.''

Als hij het met de woonbootbewoners niet op een akkoordje kan gooien, blijft Oegstgeest voorlopig vastzitten aan de dwangsom. Ook als de nieuwe brug is geopend voor het autoverkeer, moet de bouwbrug nog maanden blijven liggen. ,,In Poelgeest worden volop activiteiten ontplooid. We gaan weer zoveel bouwen. Dat levert verkeersproblemen op.'' De bewoners van de Cornelis van Steenishof kunnen zonder die dure noodbrug hun wijk niet meer uit als in hun omgeving intensief wordt gebouwd. Of ze zouden de kleine, bouwvallige Kwaakbrug moeten nemen; een route die de gemeente echter afraadt.

Dost hoopt dat hij de dwangsom kan afkopen voor een lager bedrag. Elke euro die hij op Poelgeest kan bezuinigen is welkom. Zoals bekend heeft Oegstgeest met de aanleg van Poelgeest een miljoenenschuld opgebouwd. In november wordt duidelijk hoe het dorp gaat bezuinigen.

Nancy Ubert


Geen tussenstand onderzoek Poelgeest
vrijdag 26 september 2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De raadscommissie die onderzoek doet naar de miljoenenschuld die met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Poelgeest werd opgebouwd, is voorlopig niet van plan om haar bevindingen openbaar te maken. De commissie heeft 180.000 euro extra budget gekregen om de 'flaterstudie' te vervolgen. Het is nog niet duidelijk of het onderzoek uiteindelijk iets oplevert waarmee Oegstgeest zijn voordeel kan doen, maar de raad heeft daar wel vertrouwen in.

,,Dit onderzoek moet zorgvuldig gebeuren'', zegt fractievoorzitter De Kok van het CDA. ,,Het gaat hier wel om personen. Mogelijk hebben we bepaalde mensen ernstige verwijten te maken. Verwijten die mensen treffen. Als je onterecht iemand van misstappen beschuldigt, loop je de kans schadeclaims te krijgen.''

De Kok is, net als zijn collega-fractievoorzitters, lid van de onderzoekscommissie die antwoord probeert te vinden op de vraag hoe het nu kon gebeuren dat Oegstgeest met Poelgeest zo heeft geblunderd. Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest mocht als enige fractievoorzitter niet in de commissie plaatsnemen. Hij heeft een 'besmet' verleden. In de tijd dat de vermoedelijke misstappen zijn gemaakt, zat Eegdeman al in de raad. Vandaar dat zijn plaats wordt ingenomen door partijgenoot Van Roij.

Een paar maanden geleden heeft de raad 40.000 euro uitgetrokken om met hulp van een Rotterdams bureau een begin te maken met het onderzoek. Nu heeft de Poelgeestcommissie nog eens 180.000 euro uit de pot met algemene reserves gekregen. Oegstgeest, dat behoorlijk noodlijdend is, heeft er tienduizenden euro's voor over om erachter te komen hoe de miljoenenschuld is ontstaan. ,,Volgens mij levert die studie ongelooflijk veel lessen op'', zegt VVD-fractievoorzitter Huizing. ,,Niet alleen voor ons maar ook voor de gemeenten waarmee we destijds zaken hebben gedaan en nu nog steeds doen. Die lessen zullen ons vooral vertellen hoe we het in de toekomst niet moeten doen.''

Het duurt nog zeker een maand eer de commissie met een eerste rapportage komt. Het onderzoeksbureau heeft veel tijd verloren doordat Oegstgeest zijn archief niet op orde had. Stukken ontbraken of werden pas na lang zoeken gevonden. De lacunes in het archief moesten opgevuld worden met de interviews die met 'sleutelfiguren' zijn gehouden. Fase 1 van het onderzoek is nu afgerond. Dit onderdeel richtte zich op het politieke machtsspel tussen Oegstgeest, Leiden en de provincie, dat ertoe leidde dat Oegstgeest de wijk ging bouwen.

Volgens de onderzoekers is het niet mogelijk om de eerste ontdekkingen openbaar te maken. Dat zou het verdere onderzoek beïnvloeden en zelfs kunnen schaden, zeggen ze. Ze vrezen dat mensen die nog gehoord moeten worden niet optimaal meewerken als er al conclusies zijn getrokken.

De onderzoekscommissie buigt zich de komende tijd over de vraag hoe het mogelijk is dat de gemeente Oegstgeest zeker 20 miljoen euro schuld heeft opgebouwd, zonder dat de gemeente dit zag aankomen.

Nancy Ubert


Leiden keurt opnieuw plan van Oegstgeest af
donderdag 09 oktober 2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Wethouder De Ruijter van Oegstgeest is woedend op Leiden. De grote buurgemeente keurde voor de tweede keer de bouwaanvraag af voor de geluidsschermen die Oegstgeest langs de spoorbaan wil plaatsen. Bewoners van de wijk Poelgeest wachten al drie jaar op een lawaaiwerende afscheiding.

De schermen moeten langs het spoor komen, dat nieuwbouwwijk Poelgeest van de Leidse Merenwijk scheidt. Hoewel de geluidswering aan de kant van Oegstgeest wordt gebouwd, moet die gemeente toch toestemming vragen aan Leiden. Die stad is namelijk eigenaar van de grond.

,,Ontzettend vervelend voor de mensen die daar wonen'', briest De Ruijter. ,,Dit kan toch niet. Ik heb aan mijn collega Meester gevraagd in wat voor een misère we nu weer terecht zijn gekomen. Dit is ronduit belachelijk.''

Wethouder Meester, die een half jaar geleden de portefeuille Poelgeest aan De Ruijter overdroeg, diende in 2002 al eens een aanvraag voor het geluidsscherm in. Die werd afgewezen omdat het speelse ontwerp niet voldeed aan de Leidse welstandsnorm. Het ontwerp was geen standaardschets en daarom kon het college van Oegstgeest het 'njet' accepteren. Wel vonden burgemeester en wethouders het vervelend voor de bewoners in de nieuwbouwwijk, die het wachten behoorlijk zat zijn.

Om geen risico te lopen is het tweede ontwerp in nauw overleg met de NS gemaakt. Het scherm past in het rijtje 'keurige spoorwegaccessoires'. Geen spoor van frivoliteit. Tot zijn verbijstering kreeg De Ruijter toch nog een afwijzing binnen. ,,Ronduit schandalig'', zegt hij. ,,Ik weet het niet meer. Wat doen we fout?''

Leiden en Oegstgeest liggen met elkaar in de clinch over de tunnel onder het spoor. Leiden eist van zijn buurman dat die wordt gebouwd, maar Oegstgeest wil de tunnel schrappen. ,,Je gaat bijna denken dat die afwijzing daar iets mee te maken heeft'', filosofeert De Ruijter. In de pauze van de vergadering van de commissie ruimte en groen vielen gisteravond de woorden 'opzet' en 'pesterij'.

De afwijzing is via het ambtenarencircuit bij Oegstgeest binnengekomen. De Ruijter heeft zijn Leidse collega Hillebrand opgebeld om zijn frustratie duidelijk te maken. ,,Ron, hier moet je wat aan doen, heb ik gezegd. Ik accepteer dit niet.'' Als Leiden zijn poot stijf houdt, aarzelt Oegstgeest niet de kwestie tot en met de hoogste rechtsinstantie uit te vechten.

Van de gemeente Leiden kon vanmorgen niemand commentaar geven.

Nancy Ubert


Plannen boerderij Zwetsloot krijgen vorm
Persbericht van de initiatiefgroep

Terug naar persoverzicht

Financieel sterke partners ondersteunen initiatiefgroep

De Initiatiefgroep Boerderij Zwetsloot heeft een aantal partners gevonden die bereid en in staat zijn een substantiele bijdrage te leveren aan de instandhouding van boerderij Zwetsloot en de directe omgeving. De Willem van den Bergh, een organisatie voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, is bereid te investeren in de verbouw van de boerderij. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Wellant College zijn bereid tegen betaling gebruik te maken van de voorzieningen. Ook twee kunstenaarscollectieven tonen belangstelling in het gebruik van delen van de boerderij.
Het Zuid-Hollands Landschap wil zorgdragen voor het beheer van de omgeving. Dit is in een notendop het tussenresultaat van de inspanningen van de initiatiefgroep. De groep kreeg in de zomer toestemming van de gemeenteraad van Oegstgeest om een plan te ontwikkelen voor het behoud van de boerderij en de opzet van een Natuur- en Milieueducatie Centrum (kortweg MEC genaamd) in Oegstgeest.

De initiatiefgroep bestaat uit LA21 Oegstgeest, de vereniging Oud Oegstgeest, de Groencommissie en een aantal gemotiveerde burgers van Oegstgeest/Poelgeest en heeft zich destijds bereid verklaard zich in te zetten om samen met de gemeente naar oplossingen te zoeken. De initiatiefgroep heeft zich bij haar plannen geconcentreerd op het Natuur- en Milieueducatie Centrum Poelgeest Plus: een gedegen onderbouwd plan, waarbij oog is voor integratie van verschillende functies. De groep wil daarbij verder gaan dan uitsluitend de functie van natuur- en milieueducatie centrum. Met de nieuwe partners is de kans op realisatie van de plannen een stuk dichterbij gekomen. Op deze wijze krijgt de locatie meerdere functies voor meer Oegstgeestenaren en is een financiele dekking beter realiseerbaar. De Willem van den Bergh wil van een gedeelte van de boerderij een onderkomen maken voor de dagactiviteiten van hun bewoners die in de wijk Poelgeest wonen.

Momenteel vinden deze activiteiten nog plaats in de tijdelijke onderkomens in Poelgeest; deze barakken voldoen echter niet en men acht het tijd voor een beter en mooi onderkomen, waarbij integratie met anderen zeer gewenst is. Deze integratie komt onder meer tot stand doordat het Wellant College delen van de boerderij wil gebruiken als leslokaal en delen van het erf wil gebruiken voor het aanleggen van biologische tuinen, het beheer van een stuk natuur, het onderhoud van oevers en de opzet van een kinderboerderij. Docenten en leerlingen van het college kunnen hierbij geregeld samenwerken met bewoners van de Willem van den Bergh. Tegelijk is de kinderboerderij een educatieplaats voor kinderen uit Oegstgeest en omgeving. Ook de kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen hiervan gebruik maken. Tenslotte kan een deel van de boerderij worden ingericht als Natuur- en Milieueducatie Centrum.

Dat hieraan behoefte bestaat bleek nog onlangs: voor het project Herfstbladeren en beestjes voor groep 3/4 had het MEC van Leiden dit jaar 93 aanvragen, waarvan 33 aanvragen door gebrek aan capaciteit moesten worden afgewezen; 22 daarvan kwamen uit Oegstgeest. Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan de opzet van informatiepunten; een daarvan kan in Oegstgeest komen. Rijnland wil sowieso informatie geven in het toekomstige MEC-Oegstgeest over de unieke wijze van waterbeheer in de wijk Poelgeest.

Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) adviseerde de gemeente bij de inrichting van land en water van de beide polders tot natuur- en recreatiegebied. Het ZHL heeft zich in beginsel bereid verklaard de beide polders als natuur- en recreatiegebied te verwerven en te beheren; dit betekent onder andere het onderhouden van de natte natuur in de polder en het helofytenfilter (het natuurlijke regenwaterfilter van de wijk). Vanzelfsprekend zijn het IVN-Leiden, het NME van de gemeente Leiden en het MEC te Leiderdorp bereid samen te werken met het MEC-Oegstgeest. Met dit tussenresultaat wil de initiatiefgroep laten zien dat het mogelijk is de boerderij te behouden en hiervan een multifunctionele een aantrekkelijke locatie te maken voor alle inwoners van Oegstgeest. Bij de verdere ontwikkeling van het plan heeft de groep ook de ondersteuning van de gemeente nodig.

De financiering van de noodzakelijke ontsluiting van de boerderij is bijvoorbeeld nog niet rond. Een Natuur- en Milieueducatie Centrum Poelgeest Plus draagt niet alleen bij aan de kennis en het welzijn van inwoners van Oegstgeest, maar ook aan het imago zowel binnen als buiten de gemeente.
De 'buitenplaats' kan bijvoorbeeld ook onderdeel zijn van een wandelroute, bijvoorbeeld vanuit Warmond. Het moet een gemeenschapsvoorziening worden voor alle Oegstgeestenaren.

Initiatiefgroep Boerderij Zwetsloot 8 oktober 2003