De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

woensdag 30 juni 2004
Leiden doet Trekvaart over aan Oegstgees
t

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - LEIDEN - Oegstgeest en Leiden zijn het na ruim dertig jaar eens over de overname van de Haarlemmertrekvaart door Oegstgeest. Het water, inclusief de walkanten en de bruggen, is eigendom van Leiden, maar die gemeente wil er om praktische redenen van af. Afgesproken is dat Oegstgeest de Trekvaart gratis krijgt. Daar staat tegenover dat Leiden niets doet aan achterstallig onderhoud van bruggen en oevers.

Oegstgeest was er veel aan gelegen om het water en de grond in bezit te krijgen en te voorkomen dat een projectontwikkelaar er mee aan de haal ging. Daarom heeft het dorp ook de eis laten varen dat Leiden eerst de bruggen en oevers in goede staat terug moest brengen. Aan een aantal bruggen, zoals de Kwaakbrug die onlangs voor zwaar verkeer is gesloten, is al jaren niets meer gedaan. Leiden dreigde echter de Haarlemmertrekvaart te verkopen aan een private partij als Oegstgeest te veel eisen stelde. Daar was volgens de Leidse wethouder Hillebrand niets vreemds aan. ,,Leiden was privaatrechtelijk eigenaar van de Trekvaart. Als Oegstgeest hem niet had willen hebben, hadden we hem aan een ander verkocht. Even goede vrienden.

Maar Oegstgeest is tot de conclusie gekomen dat het publiek terrein moet blijven.'' Hillebrand is blij dat hij van de Haarlemmertrekvaart af is. ,,We stellen al meer dan tien jaar vast dat het vreemd is om bruggen te onderhouden in een andere gemeente.'' Leiden heeft al moeite genoeg het onderhoud van de vele bruggen in de stad bij te benen. ,,De Trekvaart vertegenwoordigt ook wel enige waarde, je kunt bijvoorbeeld liggelden innen, maar het is geen kerntaak van de gemeente Leiden om jachthavens in andere gemeenten te exploiteren.'' Oegstgeest is ook tevreden met de transactie, laten burgemeester en wethouders weten, hoewel er lichte teleurstelling is over het achterstallig onderhoud.

Het behoud van het openbare karakter en de openbare bestemmingen van water, bruggen en grond weegt echter zwaarder. Ook voor het project met ligplaatsvergunningen in de vaart is het eenvoudiger dat Oegstgeest eigenaar van het water en de walkanten is. Behalve de Haarlemmertrekvaart doet Leiden ook enkele stukken grond aan de Oegstgeesterweg en de Endegeesterlaan over aan Oegstgeest. De Haarlemmertrekvaart maakte oorspronkelijk deel uit van de onderhandelingen tussen Leiden en Oegstgeest over het convenant van Poelgeest, waarin de tunnel tussen de nieuwbouwwijk en de Merenwijk en de renovatie van het Trekvaartplein de struikelblokken waren. Toen duidelijk werd dat over die twee onderwerpen voor de deadline van 1 april geen overeenstemming kon worden bereikt, is de Trekvaart uit het onderhandelingspakket gehaald.

Over de tunnel en het woonwagencentrum zijn Leiden en Oegstgeest het nog steeds niet eens, hoewel volgens Hillebrand wel stappen in de goede richting zijn gezet.

Eric de Jager


 

donderdag 01 juli 2004
Onrust over sloop Kwaakbrug voorbarig

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Kwaakbrug in Oegstgeest wordt voorlopig nog niet gesloopt. Naar aanleiding van een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad is onrust ontstaan over de toekomst van de tweede brug uit Poelgeest over de Haarlemmertrekvaart.

Daarin wordt gerept van 'het slopen en niet vervangen van de Kwaakbrug'. Maar het college noemt die onrust voorbarig, omdat het verdwijnen van de oude, in slechte staat verkerende brug slechts één van de mogelijke scenario's is. De brug is eigendom van Leiden en wordt binnenkort samen met de Trekvaart overgedragen aan Oegstgeest.

Door de slechte staat van onderhoud mag zwaar verkeer nu al geen gebruik meer maken van de oeververbinding. In het 'Haarlemmertrekvaartpakket' zit nog wel meer achterstallig onderhoud. Alles opknappen zou Oegstgeest 2,6 miljoen euro kosten voor drie bruggen en oeverbeschoeiingen. Omdat het dorp, mede door de miljoenentegenvallers bij de bouw van Poelgeest, krap bij kas zit, hebben B en W laten uitrekenen wat het kost als alleen strikt noodzakelijke reparaties worden gedaan.

Dat zijn de vervanging van de Vissersbrug door een nieuwe brug, de vervanging van de Poelgeesterbrug door een duiker en het slopen en niet vervangen van de Kwaakbrug. De oeverbeschoeiingen laat Oegstgeest dan nog even voor wat ze zijn. De kosten dalen in dat geval naar 4 ton.

De sloop van de Kwaakbrug is echter 'momenteel en in de toekomst niet aan de orde', laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,De maatregel is afhankelijk van de tunnel- en Trekvaartplein-discussie met Leiden en de financiële situatie van de gemeente op dat moment. Er is nog geen besluit genomen, het college geeft slechts de richting aan waarin het denkt.'' Ook de gemeenteraad moet zich over de kwestie Haarlemmertrekvaart en Kwaakbrug buigen, maar dat gebeurt pas na de vakantie, in september. Dan komen burgemeester en wethouders ook met een uitgebreid voorstel over het onderhoud van de vaart en toebehoren.


 

Dinsdag 06 juli 2004
Kinderopvang stelt vertrek Poelgeest uit

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De stichting Kinderopvang Oegstgeest stelt het vertrek uit Poelgeest met minimaal twee jaar uit. Twee weken geleden liet de SKO weten uit de brede school te stappen en de naschoolse opvang in basisschool De Vogels komend najaar te schrappen. Na heftige reacties van ouders en toezeggingen van gemeente, regiegroep Brede School en het bestuur Openbaar Basisonderwijs heeft de SKO besloten het nog twee jaar aan te kijken.`

Het gebrek aan perspectief in de nieuwbouwwijk lag ten grondslag aan het voornemen Poelgeest te verlaten. ,,De ontwikkeling in de wijk stagneert. De prognose was dat de opvang sneller zou uitdijen. Er is onduidelijkheid over de voorzieningen. Het hangt allemaal samen met de tunnel naar Leiden en de Clusiuslaan. Maar wij zitten al viereneenhalf jaar in een portakabin. Er is hier zo weinig perspectief. De huisartsenpraktijk dreigt ook al met vertrek'', zegt directeur Steenland van de SKO.

Om de SKO te behouden voor Poelgeest hebben alle partijen die met de opvang in De Vogels te maken hebben, nu toegezegd extra hun best te doen om de voorzieningen in de wijk een succes te maken. Steenland: ,,Wethouder Eegdeman gaat de regie strakker ter hand nemen. Hij kan geen harde toezeggingen doen, maar de intentie is er. Als er enig perspectief is en er worden deadlines gehaald, dan werkt dat in elk geval prettiger.''

Belangrijkste reden voor de SKO om Poelgeest nog twee jaar respijt te geven, is de bereidwilligheid van het bestuur Openbaar Basisonderwijs. Dat is bereid om de financiële risico's en de huisvestingskosten tijdelijk te delen met de SKO.

Ook de regiegroep Brede School heeft aangegeven te hechten aan voortzetting van de samenwerking met de SKO. Hoewel de groep niet veel meer kan doen dan ouders en instanties regelmatig op de naschoolse opvang te wijzen om zo de voortgang er in te brengen.

De afspraken tussen SKO, gemeente, regiegroep en schoolbestuur staan nog niet op papier. ,,Maar wij gaan uit van het goede vertrouwen tussen alle partners. In augustus ronden we de besprekingen af'', zegt Steenland.


 

Woensdag 07 juli 2004
SBO: valse concurrentie in Poelgeest

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Stichting Buitenschoolse Opvang Oegstgeest (SBO) vreest oneerlijke concurrentie als de stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) financiële afspraken maakt met het bestuur van het openbaar basisonderwijs om naschoolse opvang in De Vogels mogelijk te houden.

,,De SKO voldoet niet aan de eisen, maar er wordt alles aan gedaan om ze te steunen. Kennelijk staat er een premie op incompetentie'', zegt Arjan Korevaar van de SBO. Volgens voorzitter Rietstra van het Openbaar Basisonderwijs Oegstgeest loopt dat niet zo'n vaart. ,,Wij vinden het goed dat de SKO wil blijven, de aankondiging van hun vertrek uit De Vogels gaf veel onrust. En we werken op meer fronten samen met de SKO, dus als we met de naschoolse opvang zouden stoppen, zet je die samenwerking toch een beetje onder druk. Daarom willen wij zo snel mogelijk met de SKO om de tafel om een oplossing te vinden. Maar harde toezeggingen hebben wij niet gedaan. Wat betreft het delen van financiële risico's: daar heb ik nog geen inzicht in. Die hangen natuurlijk voor een groot deel af van de groei van de wijk Poelgeest, want wij zitten met hetzelfde probleem als de SKO: we werken in een wijk waarvan de groei stagneert. Wij moeten ook alle zeilen bijzetten om onze exploitatie rond te krijgen.''

Eventuele financiële steun van het Openbaar Basisonderwijs zou volgens SBO, dat twee jaar geleden ten faveure van de SKO uit De Vogels werd gezet, leiden tot oneerlijke concurrentie. De SKO is destijds door de gemeente, als één van de deelnemers in de nieuwe 'brede school', voorgedragen om de buitenschoolse opvang te verzorgen. ,,Voor de gemeente is van belang dat de participant niet alleen een gezonde financiële basis kent en niet al te kwetsbaar is, maar ook eventueel risico's durft te nemen bij het opstarten van eventuele projectactiviteiten, waar bij op voorhand niet voor honderd procent zeker is dat de activiteiten in de aanloopfase rendabel zullen zijn'', schreef het college destijds.

Volgens wethouder Eegdeman heeft de gemeente Oegstgeest nu nauwelijks een rol in de kwestie. ,,Het enige waar wij voor moeten zorgen, is dat er voldoende kinderopvang is. En ons is gevraagd een toekomstvisie te geven. Die luidt: er komen huizen bij en er is een markt.'' Verder kan Eegdeman niet veel zeggen op de beslissing van de SKO om toch te blijven, omdat hij officieel nog niet op de hoogte is gesteld van de argumenten. ,,Ik ben wel blij dat ze voorlopig willen blijven, omdat ik weet dat het bestuur van het Openbaar Onderwijs de SKO graag binnenboord wil houden. Over het delen van financiële risico's kan ik ook niets zeggen. Het is wel zo dat het bestuur een zelfstandige organisatie is met een eigen financieel beheer. Als het in het kader van de brede school de SKO tegemoet wil komen, is dat zijn goed recht.'' Dat de SBO de situatie met argusogen volgt, vindt Eegdeman logisch. ,,Als de SKO weggaat, valt er een concurrent weg. Ik kan me voorstellen dat de SBO denkt: daar springen wij in.''

Zowel Eegdeman als Rietstra wil de zaak tijdens de schoolvakantie laten rusten met de vaststelling dat er in elk geval de intentie is om de SKO in De Vogels te houden. ,,In augustus moeten we nog maar eens een gesprek hebben.''

Eric de Jager


 

vrijdag 20 augustus 2004
Verkoop van huizen Kwaakhaven begint

erug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Projectontwikkelaar Jos Jansen uit Rijpwetering moest er een hoop geduld voor hebben. Het eerste bouwplan voor het woonwijkje Kwaakhaven, onderdeel van Poelgeest, werd afgeschoten door de gemeenteraad omdat bewoners van de Oegstgeestse woonwijk de woontoren in het haventje veel te hoog vonden. Met het tweede ontwerp oogst Jansen meer succes.

De voorlopige toestemming van de gemeente is er, aan de bouwvergunning wordt gewerkt en zaterdag begint de verkoop van de luxe woningen. Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw volgend jaar. De kern van het wijkje bestaat uit een binnenhaven. Op de plek van de vroegere jachtwerf Kwaak Watersport komen negentien huizen te staan, die met hun tuin grenzen aan het water. Daar krijgen ze een eigen aanlegplaats. Wie over een boot beschikt, kan via de Haarlemmertrekvaart naar de Kagerplassen varen. De goedkoopste huizen aan het water kosten 6,5 ton.

Haaks op de binnenhaven bouwt Jos Jansen negen patiowoningen. Deze hebben geen eigen aanlegplaats maar vanuit een deel van deze huizen is er wel uitzicht op het water. De patiowoningen hebben een inpandige garage, een voortuin en een patio, en de prijs begint bij 3,5 ton. Een van deze woningen heeft alle ruimten op één verdieping en heeft bovendien een ruime tuin.

Aan de rand van Kwaakhaven komt, in een boogvorm, een appartementengebouw te staan. Er zijn appartementen met twee, drie en vier kamers en drie penthouses. Onder de grond wordt een parkeergarage gebouwd. De kleinste appartementen kosten 165.000 euro, het duurste penthouse 710.000 euro.

De verkoop van de huizen begint zaterdag tijdens een informatiedag in partycentrum La France aan de Rhijngeesterstraatweg 43 in Oegstgeest. Van 11.00 tot 15.00 uur kunnen geïnteresseerden de tekeningen van hun droomhuis komen bekijken en zich aanmelden als aspirant-koper. Makelaar De Leeuw gaat ervan uit dat de huizen snel weg zijn, want de inschrijving sluit op 10 september om 17.00 uur.


 

maandag 23 augustus 2004
In de rij voor een Kwaakhaven-huis

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De verkoop van woningen in het nog te bouwen wijkje Kwaakhaven in Oegstgeest is afgelopen zaterdag begonnen. In partycentrum La France aan de Rhijgeesterstraatweg is het een komen en gaan van potentiële bewoners van de luxe woningen die binnenkort verrijzen langs de Haarlemmertrekvaart. Maar om de schitterende locatie is het de meesten niet te doen.

Het echtpaar Van Zanten is op zoek naar een appartement. ,,Eigenlijk vinden we onszelf nog te jong voor zo'n woning. Maar omdat wij in de categorie 55-plus vallen, proberen we onze generatiegenoten een beetje voor te zijn. Over tien jaar wil iedere babyboomer een appartement.''

Erg tevreden zijn ze niet over Kwaakhaven. ,,De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit is zoek. Het balkon is verschrikkelijk klein. Waarom houden de ontwerpers er nooit rekening mee, dat je daar minimaal met vier personen wilt kunnen zitten? Dat kan nu dus niet.''

Iedere keer als ze bij een presentatie van een nieuwbouwproject van de partij zijn, druipen de Van Zantens gedesillusioneerd af. ,,Je hebt sowieso het balkonprobleem, maar daarbij valt ons ook de bebouwingsdichtheid op. Het staat allemaal zo vlak bij elkaar. Je gaat toch geen anderhalf miljoen gulden - wij rekenen nog om - betalen voor een rijtjeshuis?''

Volgens Martijn Smittenaar is niet iedereen zo negatief over de nieuw te bouwen huizen aan de Haarlemmertrekvaart. De assistent-projectontwikkelaar van ontwikkelingsmaatschappij Jansen uit Rijpwetering vertelt dat er voor zaterdag zich al meer dan driehonderd geïnteresseerden bij de makelaar hadden gemeld. ,,En vanmorgen stonden de mensen al een half uur voor de opening hier te wachten. Een huis met een eigen aanlegplaats voor de boot trekt veel mensen aan.''

Maar J. Nijhoff (31) interesseert dat niet. ,,Ik kijk allereerst naar de ruimte en naar de mogelijkheid om te parkeren. Daarnaast wil ik twee slaapkamers en een redelijke woonkamer.'' De medewerker in de automatiseringsbranche wil vanuit zijn huurhuis overstappen naar een koopwoning. ,,Maar voor deze appartementen schrijf ik me niet in. Ik ben negatief over de prijs. Vooral als ik kijk naar wat je er voor krijgt.''

Ook programmeur R. van der Meel (35) is in zijn eentje op zoek naar een woning. ,,Maar niet naar een appartement. Ik vind de huizen hier duur. Maar als ze het waard zijn, wil ik er zeker over nadenken er een te kopen.'' De locatie doet ook hem niet zo veel. ,,Als het huis maar in de buurt van Leiden is en een tuin heeft, waarin ik zo lang mogelijk kan genieten van de zon. Het voordeel van deze huizen is de grote garage en de breedte van tien meter. Alleen vraag ik me wel af waar de tweede verdieping is. Ach, misschien heb ik wel een te traditioneel idee over huizen. Eigenlijk is het wel leuk dat deze anders dan anders zijn.''

De Van Zantens zitten echter in dubio. ,,Wat moeten wij? Ons huis in de Merenwijk is te groot, maar de huidige nieuwbouwappartementen voldoen niet aan onze eisen. Ze zijn te duur en de balkons zijn te klein. Iedereen in onze kenniskring zit met dat probleem.'' En lachend: ,,Misschien gaan we wel een commune inclusief verpleegsters beginnen.''


 

donderdag 16 september 2004
Hoge flats 'moreel onjuist'

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Een zevende woonlaag op de vijf te bouwen flats in de wijk Poelgeest in Oegstgeest is moreel onjuist. Dat zei VVD-raadslid Mathijs Huizing gisteravond tijdens een vergadering van de commissie burger en bestuur. De aanleiding van zijn reactie is de woede van de bewoners van het project Simontjesveld Noord. Die kregen zeven jaar na aankoop van hun huis te horen dat de geplande flats naast hun huis een extra laag krijgen. Bovendien worden ze ook nog eens veel breder.

Volgens wethouder CDA-wethouder De Ruijter zijn de bouwplannen juridisch toegestaan, omdat er geen bestemmingsplan was toen de bewoners van Simontjesveld Noord hun huis kochten. Er was alleen een beleidsplan. Pas nu, dus achteraf, wordt het bestemmingsplan opgesteld.

Na een lange discussie met Huizing, waarin hij zich verschuilde achter juridische argumenten, gaf de wethouder toe dat ook bij hem de gang van zaken niet in de koude kleren is gaan zitten. ,,Ik heb moeten kiezen tussen dit probleem en andere. Het is misschien niet aardig, maar ik kan niet de kool en de geit sparen. Ik begrijp het morele aspect goed.''

De Ruijter gaf aan niet meer terug te kunnen, omdat dat de gemeente veel geld zou kosten. De afspraken met de projectontwikkelaar liggen vast. Ook gaf hij aan dat de er geen ontsluiting komt aan de Holle Mare, omdat daar geen plek voor is.


 

vrijdag 01 oktober 2004
Besluit over Poelgeest uitgesteld

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Het besluit over vijf te bouwen torens aan het Heemlandterras in Oegstgeest is met twee maanden uitgesteld. Dat besliste het college van burgemeesters en wethouders gisteravond in de raadsvergadering, omdat projectontwikkelaar Jos Jansen in gesprek is met de bewoners van Simontjesveld Noord. Jansen zou bereid zijn de torens niet pal naast hun huizen te bouwen. Ze zouden ook aan de Holle Mare kunnen staan.

De bewoners van Simontjesveld Noord zijn fel tegen de bouw van de torens, omdat die zeven etages krijgen. In het deelbestemmingsplan staat dat dat er maximaal zes mogen zijn. Bovendien zouden de torens een stuk breder worden.

De fractie van het CDA was nogal verbaasd over het feit dat de projectontwikkelaar de raad niet over het overleg met de bewoners had ingelicht.. Bovendien gaat de partij niet akkoord met minder dan zeven etages. ,,Dat is een morele verplichting aan alle inwoners van Oegstgeest..'' Die gaan voor het CDA boven de inwoners van Simontjesveld Noord. ,,We moeten het exploitatietekort van de gemeente zoveel mogelijk terugbrengen.'' En dat gaat sneller met de verkoop van extra woningen.

De fractie van Progressief Oegstgeest eiste dat de onderhandelingen tussen bewoners en Jansen de gemeente geen geld gaan kosten.

De gemeenteraad nam tevens een amendement van het CDA aan, waarin staat dat rekening moet worden gehouden met de aanleg van een verkeersroute langs de Holle Mare. Dit zou de verkeersoverlast in Poelgeest drastisch verminderen. Het CDA benadrukt dat het niet per se een nieuwe weg wil, maar de mogelijkheid open wil houden.


 

donderdag 11 november 2004
Trekvaart blijft bron van verdeeldheid

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De overname van de Haarlemmertrekvaart door Oegstgeest blijft voor verdeeldheid zorgen tussen de leden van de commissie ruimte en groen en wethouder Meester. Waar Meester het water van Leiden wil overnemen 'om niet' met alle financiële gevolgen van dien, bleek gisteravond dat de commissieleden de gemeente Leiden voor de kosten willen laten opdraaien.


CDA'er De Blaeij wees de wethouder er op, dat de gemeente Leiden wettelijk verplicht is de weg langs de trekvaart te onderhouden. ,,Dat moet u aan onze buurman laten weten.'' De Blaeij wil het grondgebied van Leiden overnemen. Daarnaast wil hij de gemeente Leiden een som van drie miljoen euro opleggen, omdat dat de totale kosten zijn die de komende 25 jaar aan onderhoud van het gebied moeten worden uitgegeven. (De directe kosten zijn 2,3 miljoen euro.) Dat kan, omdat de wet in het voordeel van Oegstgeest is.

Meester wil de kosten echter zelf op zich nemen, omdat zij bang is dat Leiden de Trekvaart anders aan een private partij verkoopt. Fractievoorzitter van oppositiepartij Huizing betwijfelt of het wenselijk is 'de regie van de grond' te hebben. ,,Is die dat bedrag wel waard?'' Ook PrO-lid Van der Post vraagt zich af waarom het gebied niet in handen van een particulier kan vallen.

Van Weeren (LO) is van mening dat de wethouder te veel Leiden te vriend wil houden. ,,En dat is mij geen 2,3 miljoen euro waard. We moeten niet overnemen, want dat is een beloning van slecht gedrag van Leiden.'' Leiden doet al jaren niets meer aan het onderhoud van de bruggen en de weg langs het water.

Toch wil Meester geen private partij als eigenaar, ,,omdat de gemeente dan steeds achteraf moet participeren op plannen van een ander.'' De Blaeij wees nog op zijn eis van drie miljoen. ,,Dat betaalt Leiden nooit. Dan moeten ze wel onderhandelen met ons en dan hebben wij het heft in handen.'' LO vond echter dat Meester haar huiswerk niet goed had gedaan. Volgens de partij zaten er nog te veel hiaten in haar voorstel. ,,Wij kunnen pas een wijs besluit nemen, als we een klip en klaar rapport voor ogen hebben.''


 

dinsdag 16 november 2004
Persbericht van de provincie Zuid-Holland

Bindend advies maakt weg vrij voor verkeerstunnel tussen wijken Oegstgeest en Leiden

Publicatiedatum: 15 november 2004

Het nieuwe woongebied Poelgeest in de gemeente Oegstgeest en de Leidse Merenwijk worden onderling verbonden door een verkeerstunnel. Deze wordt aangelegd onder de spoorlijn Leiden-Amsterdam en biedt ruimte aan zowel autoverkeer, langzaam verkeer als openbaar vervoer. Dit is de uitkomst van een bindend advies aan de gemeenten Leiden en Oegstgeest.

Wanneer de tunnel klaar is wordt wederzijds gebruik van winkelaanbod en publieke voorzieningen mogelijk. De provincie Zuid-Holland neemt 20% van de bouwkosten voor haar rekening. De aanleg van de tunnel was jarenlang een twistpunt. Onder regie van provincie heeft een adviescommissie een compromis voorgesteld, waaraan de gemeentebesturen van Leiden en Oegstgeest zich op voorhand hebben gebonden. Leiden neemt het voortouw bij de realisatie van de tunnel, waarvoor naar verwachting begin volgend jaar een bouwvergunning kan worden verstrekt.

De arbitrage tussen beide gemeenten is een initiatief van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen. De ‘Adviescommissie Poelgeest’, die in samenspraak met Leiden en Oegstgeest werd samengesteld, bracht op 9 november een bindend advies uit aan beide gemeentebesturen. Dit voorziet in een verdeelsleutel voor de financiering van de tunnel. Voorzitter van de commissie was burgemeester Ties Elzenga van Veenendaal. De belangen van Leiden werden behartigd door bestuurskundige Walter Etty; die van Oegstgeest door de jurist Cees van Duin. Het rapport van de adviescommissie kan worden opgevraagd bij de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten.


Leiden · 16 november 2004dinsdag 16 november 2004
Tunnel naar Poelgeest komt er toch

Terug naar persoverzicht

LEIDEN/OEGSTGEEST - De tunnel tussen de Merenwijk en de Oegstgeestse nieuwbouwwijk Poelgeest komt er. Leiden betaalt 30 procent van de kosten. Dat is de bindende conclusie van de commissie 'convenant Poelgeest', die bemiddelde tussen de twee ruziënde gemeenten Leiden en Oegstgeest.


Over het Trekvaartplein is ook een oordeel geveld. Oegstgeest verweet zijn grote buur dat het woonwagenkamp dat grenst aan Poelgeest niet werd opgeknapt. Nu moet Leiden voortmaken met de herindeling van het kamp. Oegstgeest op zijn beurt moet voor dit project zijn financiële verplichtingen (3,4 miljoen gulden in 1995) nakomen. De indexering op dat bedrag loopt eind 2006 af. Dat is weer een stok achter de deur voor Leiden. Immers: hoe later de renovatie begint, hoe meer Leiden erop toelegt.

Dankzij het bindende advies over de samenwerkingsovereenkomst die Leiden en Oegstgeest al in 1995 sloten om de aanleg van Poelgeest te realiseren, kunnen de twee partijen stoppen met bekvechten. ,,Eigenlijk is de relatie nooit goed geweest'', geeft de Leidse wethouder Hillebrand aan. ,,Onder de dreiging van een grenscorrectie zijn indertijd de plannen voor Poelgeest gemaakt. Dat was een slechte voedingsbodem.''

De situatie bereikte anderhalf jaar geleden het dieptepunt toen een meerderheid van de Oegstgeestse gemeenteraad de tunnel ijskoud 'schrapte'. Sommige raadsleden veronderstelden dat daarmee het exploitatietekort van Poelgeest verminderd kon worden, andere volksvertegenwoordigers wilden de duurzame, autoluwe nieuwbouwwijk beschermen tegen Leidse automobilisten die een sluipweg naar rijksweg A44 zoeken.

Leiden, dat vanaf het begin riep dat Oegstgeest niet onder de tunnel uitkon, heeft daarin gelijk gekregen. De andere kant van de medaille is dat de stad moet meebetalen aan nieuwe doorgang onder het spoor. Eerder was de rekening uitsluitend voor Oegstgeest.

Leiden treedt als bouwheer, zo is ook vastgelegd door de commissie. Hillebrand schat de kosten op 10 miljoen, waarvan Leiden er dan 3 miljoen voor zijn rekening neemt. De provincie legt 20 procent op tafel. De helft van het bedrag blijft over voor Oegstgeest. Wethouder de Ruijter heeft rekening gehouden met de tunnelkosten. Het potje met onvoorziene uitgaven staat klaar, zegt hij. Anders is dat bij Hillebrand. Die moet zijn gemeenteraad gaan vertellen dat er 'ergens' 3 miljoen vandaan moet komen.

Nancy Ubert
dinsdag 23 november 2004
Bindend advies zorgt voor doorgang autotunnel Poelgeest naar Merenwijk
uit: "Oegstgeester Courant"

Terug naar persoverzicht

De gemeenten Leiden en Oegstgeest moeten volgens het in 1995 gesloten Convenant een verkeerstunnvt tussen de Leidse Merenwijk en de Oegtsgeestse wijk Poelgeest aanleggen (Foto: Fotobureau Peter Schipper/Wouter Keuris).

OEGSTGEEST-Gezamenlijk presenteerden de wethouders Ron Hillebrand (Leiden) en Dirk-jan de Ruijter (Oegstgeest), in aanwezigheid van de projectleider Poelgeest Nico Dost, het bindend advies over de verkeer-stunnel Poelgeest dat de commissie Poelgeest namens de Provincie Zuid-Holland uitbracht. De uitkomst van het advies houdt in dat de gemeenten de tunnel volgens het in 1995 gesloten Convenant tussen Leiden en Oegstgeest moeten aanleggen, maar dat de gemeente Oegstgeest niet meer alleen voor de kosten opdraait. Zij zal de kosten delen met de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland. Ook is afgesproken dat de gemeente Leiden de tunnel zal aanleggen. Leiden heeft een bruikbaar vigerend bestemmingsplan en heeft meer expertise in huis op het gebied van tunnelbouw. Daarbij vindt de commissie dat Oegstgeest niet voortvarend genoeg is geweest in het realiseren van de tunnel. Hiermee komt een eind aan het jarenlang durende conflict tussen Leiden en Oegstgeest over de aanleg van de tunnel.
door Annemarie Clignett

De oorsprong van het conllict gaat terug tot 1987, toen de provincie Zuid-Holland het latere gebied Poelgeest aanwees als reservelocatie voor woningbouw. In 1993 werd die reserve-lokatie door Provinciale Staten omgezet in een definitieve locatie, waartegen cle gemeente Oegstgeest zich verzette. Onder druk van een dreigende grens wijziging ten gunste van de Leidse Merenwijk ontwikkelde Oegstgeest zelf een plan voor een woningbouwlocatie, maar zonder ontsluiting naar de Merenwijk. Dit plan werd afgewezen. Onder druk ging Oegstgeest uiteindelijk in akkoord met het Convenant uit 1995, waarin werd overeengekomen dat Oegstgeest een verkeerstunnel van Poelgeest naar de Leidse Merenwijk zou aanleggen. Ook was Oegstgeest bereid volledig garant te staan voor dekking van het financiële tekort.

Patstelling
Doordat tijdens de ontwikkeling van het project Poelgeest de tekorten op de grondexploitatie zo enorm opliepen, bedacht de gemeente Oegstgeest dat wanneer zij de tunnel zou schrappen, zij met het vrijkomende budget een aanzienlijk deel van het tekort zou kunnen dekken. Zij deed dat echter zonder de gemeente Leiden daarin te kennen. Hierdoor ontstond een patstelling, waarbij Leiden vasthield aan de afspraken uit 1995. Zij hecht veel waarde aan de aanleg van een tunnel om stedenbouwkundige redenen en om het ontsluiten van de beide wijken naar voorzieningen als scholen, sportaccommodaties en winkelcentra. Oegstgeest wilde dat die afspraken zouden worden herzien in het licht van de gewijzigde omstandigheden. Gezamenlijk kwamen de gemeenten er dus niet uit, waardoor er nog slechts twee mogelijkheden overbleven: een gang naarde rechter of het aanvragen van onafhankelijke arbitrage. Zoals wethouder Hillebrand het verwoordde: "Een gang naar de rechter wilden we perse voorkomen, een bindend advies inroepen bleef over, maar wel onder de voorwaarde van een vooraf opgestelde opdracht en met behoud van een verkeerstunnel naar de Merenwijk. We kunnen nu het conflict achter ons laten en een gewone, vriendelijke relatie onderhouden."

Het financiële aspect
In het bindend advies komen de gemeenten een kostenverdeling overeen van 50% voor de gemeente Oegstgeest, 30% voor de gemeente Leiden en 20% voor de Provincie Zuid-Holland. De bijdragen in de kosten door Leiden en de Provincie is afgesproken omdat Oegstgeest een subsidie van de NS misloopt doordat het eerder geplande NS-station Leiden Noord niet doorgaat. Ook is de commissie van mening dat Leiden meer baat heeft bij een verkeerstunnel dan Oegstgeest. Wethouder Hillebrand verwacht in 2006 met de bouw van de tunnel te kunnen starten en geeft, in tegenstelling tot de € 4,6 miljoen, zonder indexering, die Oegstgeest noemt, een voorzichtige raming van € 10 miljoen op. Het verschil tussen deze twee bedragen is volgens wethouder De Ruijter een kwestie van interpretatie van welke onderdelen er onder de ramingen vallen. Op de vraag aan De Ruijter hoe de gemeente Oegstgeest denkt het opgelopen exploitatietekort te kunnen dekken nu de runner wel doorgaat, antwoordt hij dat de gemeente een risicoparagraaf heeft opgenomen in de grondexploitatie Poelgeest, en dat de kosten gedekt zullen moeten worden door ze te laten vallen onder de algemene kosten. In ieder geval is een bedrag van € 4,6 miljoen al meegenomen in de exploitatie.

Gevolgen voor de wijk Poelgeest
Of de gevolgen drastisch zullen zijn voor de wijk zal de tijd moe ten uitwijzen, maar feit is dat de bewoners van Poelgeest al eer der massaal hebben tegengestemd tegen de aanleg van een verkeerstunnel in hun wijk (enquête wijkvereniging Poel geest). Zij zijn bang voor het verdwijnen van het autoluwe karakter van de wijk door de toe name van sluipverkeer vanuit de Merenwijk door Poelgeest. Volgens de wethouders is daar geen reden voor. Ten eerste nodigt de huidige infrastructuur van de wijk niet uit tot intensief autoverkeer. Ten twee de kan door het nemen van verkeersbelemmerende maatregelen sluipverkeer worden bestreden. Navraag bij enkele bewoners in de wijk leverde onder andere de volgende opmerking op: "Waarom een autotunnel aanleggen als direct daarna maatregelen worden genomen om auto's uit de wijk te weren?". In de wijk zijn velen van mening dat het aanleggen van een tunnel alleen maar een verspilling van geld is die het karakter van de wijk en het woongenot van de bewoners aantast. Wethouder De Ruijter heeft inmiddels contact gehad met de voorzitter van de wijkvereniging, de heer Corjan Vliek, en heeft aangegeven op zeer korte termijn een discussie te willen aangaan met de wijkbewoners om de gang van zaken rondom de tunnel toe te lichten. Ook zegt de wethouder toe binnen kort een nieuw verkeersonderzoek te starten. De uitspraak van de commissie Poelgeest heeft ervoor gezorgd dat de impasse met de gemeente Leiden is doorbroken en dat nu gestart kan worden met een nieuwe samen werking tussen de twee gemeenten.

Trekvaartplein
Ook de herstructurering van het woonwagencentrum Trekvaartplein maakt onderdeel uit van het bindend advies van de commissie Poelgeest. Het huidige reconstructieplan ziet er heel anders uit dan het plan zoals afgesproken in het Convenant uit 1995. Zo is er geen sprake meer van integratie in en stedenbouwkundige aansluiting bij de wijk Poelgeest. Ook is er sprake van meer standplaatsen en zijn de woningen voor de bewoners geschrapt. Voor de gemeente Oegstgeest zijn dit redenen genoeg om de financiële afspraken te herzien. Ook de commissie is deze mening toegedaan. Oegstgeest hoeft daarom niet meer bij te dragen aan het bouw- en woonrijp maken van de standplaatsen. De in het convenant afgesproken bijdrage uit de grondexploitatie Poelgeest van € 3,4 miljoen oude guldens blijft staan en zal worden aangepast naar rato van inflatie vanaf juli 1995. Het bindend advies zal nog uitgebreid aan de orde komen in een raadsvergadering, waarschijnlijk de vergadering van december.


 

dinsdag 23 november 2004
Tunnel tussen Poelgeest en Merenwijk zorgt voor verdeelde reacties
uit: "Witte weekblad"

Terug naar persoverzicht

Poelgeest wordt overspoeld door auto's

Familie De Roy van Zuydewijn uit Oegstgeest op de plaats waar straks een tunnel zal worden gebouwd die een verbinding maakt tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk. (Toto Ton Koevoet)

Oegstgeest - Zal de Jac. P. Thijsselaan in Poelgeest over een paar jaar gevuld zijn met sluipverkeer uit de Leidse Merenwijk? Jac. P. Thijsse zelf hield erg van de stilte van de natuur en ook veel inwoners van de wijk houden van rust. Dat blijkt uit de in juni van dit jaar gehouden verkeersenquête waarin zo'n zeventig procent van de inwoners van Poelgeest zich uitsprak tegen een tunnel die hun wijk met de Leidse Merenwijk zou verbinden. De bouw van deze tunnel leek jarenlang geen doorgang te zullen vinden. Vorige week gaf de Adviescommissie Poelgeest echter het bindende advies een tunnel aan te leggen tussen Poelgeest en de Merenwijk, voor autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer. In Oegstgeest wordt verdeeld gereageerd op deze nieuwe ontwikkeling. Rijschoolinstructrice Deborah Farid (39) is blij met de komst van de nieuwe tunnel. Doordat ze voor haar werk veel op de weg zit, wordt ze vaak geconfronteerd met diverse verkeersproblemen. "Ik heb meerdere malen gezien wat een chaos het kan geven als een wijk slechts één goede uitgang heeft."

Ik ga zeker gebruik maken van de tunnel

Oegstgeest - "Voor een goede doorstroom van het verkeer, zeker in noodsituaties, is het goed als er meerdere uitgangen zijn." Door in de wijk genoeg snelheidsbegrenzers te plaatsen zullen volgens haar veel mensen geweerd worden die Poelgeest als een sluiproute zouden willen gebruiken. "Als de gemeente Leiden ervoor zorgt dat het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan richting Oegstgeest beter kan doorstromen, zullen veel Leidenaren voor die route blijven kiezen. Met meer route mogelijkheden zal het verkeer zich beter verdelen waardoor er ook geen onnodige kilometers of file-uren worden gemaakt."

Teleurgesteld
Als bewoonster van Poelgeest maakt Karin Rosdorff (43) zich meer zorgen. "Toen wij hier kwamen wonen kopte het eerste informatiebulletin dat wij van de gemeente Oegstgeest kregen: 'In Poelgeest spelen de kinderen op straat.' Nu zie ik de route van huis naar school voor mijn twee kinderen van zes en acht jaar steeds onveiliger worden." Volgens haar raakt het basisplan van Poelgeest met de autoluwe gedachte steeds verder uit het zicht. "Ik ben teleurgesteld door de dingen die ik nu zie gebeuren. De verkeersveiligheid voor de kinderen staat op de tocht, en zo langzamerhand wordt Poelgeest alsnog overspoeld door auto's. Onze wijk, die in zijn geheel een dertig kilometer-zone is, kan al het toekomstige Merenwijkverkeer niet aan."

Verkeersplan
Ook Marjolein Vermeeren (36) woont al vanaf het begin in de wijk. Samen met haar partner en twee kleine kinderen woont ze naar tevredenheid in de Eli Heimanshof. "Persoonlijk had ik wel verwacht dat de tunnel er zou komen, al vanaf het begin is er in het bestemmingsplan sprake van geweest." Teleurgesteld is ze dus niet. Wel hoopt ze dat de gemeente Oegstgeest erg haar best zal doen om voor een goed verkeerscirculatieplan te zorgen. "Alle ontwikkelingen kunnen wij als bewoners op de voet volgen. Via de wijkvereniging en inspraakprocedures kunnen bewoners in dit proces goed hun stem laten horen." Met twee kleine kinderen zal Marjolein Vermeeren zeker gebruik gaan maken van de tunnel. "De kinderboerderij en de markt in de Merenwijk komen nu op loopafstand. Als er maar wel op gelet wordt dat de tunnel voor voet en fiétsverkeer veilig en prettig te gebruiken is."

Winkels
In de pas gereedgekomen Simon van Ooststroomhof woont Claudia de Roy van Zuydewijn nu een maand met haar gezin. "We wonen hier prima, zegt ze, dat de tunnel er nu toch komt, vind ik jammer, al had ik het wel verwacht. Voor mijzelf en onze woonsituatie zie ik niet zo snel veranderingen komen. Het aanleggen van de tunnel zal wellicht ook positieve elementen met zich meebrengen zoals het vestigen van winkels en andere voorzieningen. Wel hoop ik dat de veiligheid van mijn drie zoontjes niet in gevaar komt." Claudia geeft aan dat het merendeel van de mensen in haar nieuwe straat het teleurstellend vindt dat de tunnel naar de Merenwijk er toch komt. "Ook gezinnen zonder kinderen, zoals mijn schoonzus die is ingeloot voor een nieuwbouwhuis in deze wijk, zijn bang dat de rust in deze wijk zal verdwijnen. Als het hier net zo druk gaat worden als op de Willem de Zwijgerlaan, zal het snel gedaan zijn met de rust. Een goed verkeersplan, mede om te voorkomen dat de Poelgeestroute een sluiproute wordt, is dus erg belangrijk."