De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).

maandag, 13-01-2003 Poelgeest ramp voor Oegstgeest

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De gemeente Oegstgeest komt op de aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest 15,8 miljoen euro tekort. In 2005 wordt dat gat nog eens vier miljoen groter. Nieuwe - rigoureuze - bezuinigingen zijn onontkoombaar. Elke burger zal dat gaan merken. Oegstgeest heeft er financieel nog nooit zo slecht voorgestaan. Burgemeester en wethouders houden de nieuwe exploitatiebegroting strikt geheim. Alleen het eindbedrag dat Oegstgeest tekort komt, geeft de gemeente publiekelijk prijs. In de begroting, die alleen de raadsleden mogen inzien, zijn alle kosten en opbrengsten opgenomen die noodzakelijk zijn om de wijk Poelgeest tot ontwikkeling te brengen. Omdat de gemeente over een aantal bouwplannen nog in onderhandeling is met projectontwikkelaars, wil zij geen concrete cijfers naar buiten brengen. ,,Dat zou onze onderhandelingspositie ernstig in gevaar brengen'', zegt financieel wethouder De Ruijter. Hij bestrijdt overigens dat Oegstgeest afstevent op een faillissement. ,,We hebben nog wat stille reserves. Deze problemen moeten te overbruggen zijn.'' Het college wil op korte termijn een plan uitwerken om de tekorten zoveel mogelijk terug te dringen. Volgens De Ruijter moet het lukken om baas over eigen portemonnee te blijven. Als de gemeente moet aankloppen bij de rijksoverheid, wordt zij in ruil voor financiŽle hulp onder curatele gezet. B en W hebben binnenskamers een aantal bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad gepresenteerd. De vier politieke partijen in Oegstgeest vinden het schandalig dat in achterkamertjes over het miljoenendebacle moet worden gepraat. Burgers moeten de kans krijgen de debatten te volgen, zeggen de politici. Het CDA en Leefbaar Oegstgeest willen een hoorzitting houden om te onderzoeken hoe het probleem kon ontstaan. Als het aan Leefbaar Oegstgeest ligt, wordt daarin nog een stap verder gegaan. Fractievoorzitter Eegdeman pleit voor grof geschut: een enquÍte, het zwaarste machtsmiddel van de raad. Duidelijk is dat het miljoenentekort niet teruggedrongen kan worden door uitsluitend op de aanleg van Poelgeest te bezuinigen.

Nancy Ubert

dinsdag, 14-01-2003
Oegstgeest slaat niet alleen met Poelgeest de plank mis

Terug naar persoverzicht

'Burgers betalen rekening voor gemeente die op te grote voet leeft' ,,De problemen hebben al die tijd gesluimerd'', zegt Monique Mathijssen.
Archieffoto: Dick Hogewoning

OEGSTGEEST - Oegstgeest heeft er financieel nog nooit zo slecht voor gestaan. Met de aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest stevent de gemeente af op een tekort van bijna 20 miljoen euro. Wordt Oegstgeest een artikel 12-gemeente? Als zij moet aankloppen bij het rijk wordt de gemeente in ruil voor financiŽle hulp onder curatele gesteld. Hoe realistisch is dit doemscenario? Hoe slecht doet Oegstgeest het? Mag hierover door de politici in achterkamertjes gepraat worden?

Mensen die niťt (meer) aan het roer in Oegstgeest staan, maar wel verstand van zaken hebben, geven hun mening. Met de woorden 'Is Oegstgeest op weg naar een artikel 12-gemeente' opende Maarten Noort namens Progressief Oegstgeest de begrotingsbehandeling voor het jaar 2002. ,,Al een aantal jaren was ik ontevreden met het financieel beleid van de gemeente'', vertelt de oud-fractievoorzitter nu. 'Oegstgeest leeft op te grote voet', was een zin die hij in zijn raadsperiode graag gebruikte. ,,Op dit moment spitst alles zich toe op de enorme tekorten in Poelgeest, maar ook andere zaken hebben de Oegstgeestse burger veel te veel geld gekost. De nieuwbouw van scholen, bijvoorbeeld. Poelweijde had met een beetje meer creativiteit de helft goedkoper gekund. Dat had weer 3 miljoen euro gescheeld. Ook bij andere nieuwbouwprojecten is meer uitgegeven dan nodig was. De verbouwing van de Lange Voort stond eerst flink in de plus, werd daarna op nul gecalculeerd om uiteindelijk flink negatief te eindigen. Dure interims en nog een aantal veel te hoge uitgaven zorgden voor een veel kleiner overschot op de begroting dan wenselijk is.'' De eerste negatieve geluiden over Poelgeest waren zo'n anderhalf jaar te horen. De uitkoop van de jachthaven kostte miljoenen meer dan de gemeente had begroot. Maar het college sloeg geen alarm. Noort moest die grove tegenvaller zelf ergens in de stukken ontdekken, zegt hij. ,,Aanvankelijk ging het over een paar miljoen. Maar het project vertraagde steeds meer. Als je eenmaal hoge uitgaven hebt gedaan, is iedere vertraging alleen al aan rente een fikse kostenpost. Dit alles maakte me steeds ongeruster.'' Noort hoopt dat de komende tijd in het openbaar over het debacle wordt gesproken. ,,Als alles binnenskamers wordt gehouden, betreur ik dat. De burgers verdienen duidelijkheid. Zij gaan immers de rekening betalen voor een gemeente die op te grote voet leeft.''

Monique Mathijssen was tot de verkiezingen in maart 2002 wethouder van financiŽn . Zij zegt: ,,Ik herinner me nog de gemeentebegroting 2002. Toen was die rampspoed echt nog niet zichtbaar. Last van onderbuikgevoelens had ik wel. Zeker nadat toenmalig staatssecretaris Remkes een deel van zijn subsidie terugeiste. Toen zijn we de financiŽle situatie nader gaan onderzoeken. Maar dat enorme miljoenentekort werd echt niet zichtbaar. Ik kan niet geloven dat de gemeente in een jaar tijd zo diep in de min is komen te staan. De financiŽle problemen hebben al die tijd gesluimerd, daarvan ben ik overtuigd. We moeten er allemaal rekening mee houden dat minder geÔnvesteerd kan worden in de voorzieningen. Ik geloof niet dat Oegstgeest een artikel 12-gemeente wordt.

Daar zullen de bestuurders wel voor waken, want het fnuikende is dat je dan bijna niets meer zelf mag beslissen.'' Ondertussen bemoeit de provincie zich wel met het huishoudboekje van Oegstgeest. 'Repressief toezicht', noemt woordvoerder Jeroen Disco van Zuid-Holland dat. ,,De afdeling financieel toezicht gemeenten houdt een vinger aan de pols. Dat is nodig want Oegstgeest kan haar tekorten niet zomaar wegschrijven. Daar bestaan wettelijke kaders voor.'' Van curatele is nog lang geen sprake, benadrukt Disco. ,,De toestand baart me wel zorgen'', zegt projectontwikkelaar Menno Smitsloo, oud-wethouder van Oegstgeest: ,,Het kostenplaatje van Poelgeest is onduidelijk. Niemand weet precies hoeveel extra uitgaven er nog bijkomen.'' Net als Maarten Noort vindt Smitsloo het vooral belangrijk dat de burgers duidelijkheid krijgen. ,,Zij hebben er recht op te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren en of er al oplossingen zijn aangedragen. De problemen in de nieuwbouwwijk zijn immers al anderhalf jaar bekend. Daarbij komt nog dat er meer projecten spelen die de gemeente te veel geld kosten. Neem de tunnel die de Leidse Merenwijk moet verbinden met Poelgeest. En de gemeente heeft al eerder met financiŽle tegenvallers te maken gehad. Ik hoop echt dat het schip Oegstgeest blijft drijven, maar het wordt wel moeilijk zo.'' Ondanks het steeds verder oplopende miljoenentekort hoeft Oegstgeest niet te vrezen voor een artikel 12-status, meldt een woordvoerster van het ministerie van binnenlandse zaken. Zo'n status houdt in dat een gemeente onder toezicht van het rijk komt te staan. Voordat een gemeente onder curatele komt te staan, moeten de eigen inkomsten al flink zijn opgeschroefd.

Zo is het voor een noodlijdende gemeente geoorloofd om een OZB-tarief te hanteren dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Verder moeten de riool- en reinigingsrechten kostendekkend zijn. In ruil voor de artikel 12-status krijgt de gemeente een uitkering van het rijk. Volgens de woordvoerster van BZ moeten de Oegstgeestse raadsleden naar oplossingen zoeken om de gemeentekas te spekken en niet speculeren over artikel 12. ,,Een artikel 12-gemeente zijn, dat is nogal wat. Beslist niet iets om trots op te zijn. Ze kunnen beter kijken naar zinvoller oplossingen.''

Nancy Ubert

donderdag, 16-01-2003
Oegstgeestse politici ruziŽn over Poelgeest

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De politici van Oegstgeest geven elkaar de schuld van het miljoenendebacle rond de nieuwbouwwijk Poelgeest. Zo ongeveer alle partijen worden genoemd als hoofdschuldige van de strop van bijna twintig miljoen euro.

,,Laat de burgers maar voelen dat Leefbaar Oegstgeest de grootste is geworden'', zei fractievoorzitter Huizing van de VVD (oppositie) gisteravond in de pauze van een commissievergadering. Maar Leefbaar Oegstgeest is geenszins van plan de schuld op zich te nemen. Fractievoorzitter Eegdeman: ,,Vanaf 1995 is de gemeenteraad stelselmatig, systematisch foutief ingelicht. De raad heeft haar controlerende functie daardoor niet kunnen uitoefenen.''
De Oegstgeestse politici schuiven de verantwoordelijkheid graag op elkaar af. Volgens Eegdeman ligt de schuld voor een groot deel bij de VVD, die in de vorige raadsperiode de financieel wethouders leverde. Huizing bestrijdt dat omdat in die tijd de projectwethouders 'eigen baas' waren. De 'dorpspenningmeester' had nauwelijks iets te zeggen over Poelgeest, winkelcentrum Lange Voort of bedrijventerrein Rijnfront.
En daarmee komt de schuldvraag weer te liggen bij Progressief Oegstgeest, de partij van 'Poelgeest-wethouder' Meester en haar voorganger. Meester is ook niet van plan het boetekleed aan te trekken. In een uitgebreide verklaring maakt zij duidelijk dat de problemen voor haar tijd zijn begonnen en dat zij alleen maar bezig is geweest met puinruimen.
Over ťťn kwestie zijn de fracties het in meederheid wel met elkaar eens: de gemeente Oegstgeest mag de bijna twintig miljoen euro die zij voor Poelgeest tekort komt, niet alleen afwentelen op de nieuwbouwwijk. De volksvertegenwoordigers gaan daar beslist een stokje voor steken. Een meerderheid van de commissie Ruimte en Groen, gisteravond bij elkaar, vindt het onaanvaardbaar dat de geheime bezuinigingsvoorstellen van B en W uitsluitend betrekking hebben op de wijk in aanbouw. Van de vier politieke partijen is het CDA de enige die eerst wil onderzoeken hoeveel op Poelgeest te bezuinigen valt, om daarna eventueel te schrapen van de rest van Oegstgeest. De andere zijn van mening dat de hele gemeente voor de bestuurlijke mislukking moet boeten.

Nancy Ubert

donderdag, 16-01-2003
POELGEEST: De schrik van Oegstgeest?

Terug naar persoverzicht

Oegstgeester Courant Commentaar

Zoals beloofd kwamen Burgemeester en Wethouders vorige week met de cijfers over de exploitatie van de nieuwbouwwijk Poelgeest. Werd er eerder gesproken over een tekort van 12 miljoen euro waarvan 7 miljoen kan worden gedekt, uit een analyse op 'elementenniveau ' blijkt het totale tekort uit te komen op 15,8 miljoen euro. Omgerekend in Nederlandse guldens, wat nog velen doen, gaat het hier om eenbedrag van 31, 7 miljoen. Gezien de commentaren van fractievoorzitters van de plaatselijke politieke partijen in de gemeente- raad zoals weergegeven in het Leidsch Dagblad van maandag jl. (het was voorpaginanieuws) is men geschrokken van het resultaat van het onderzoek dat door het nieuwe projectbureau werd uitgevoerd.
Zo wordt gesteld dat de burger er recht op heeft tenminste op de hoogte gesteld teworden van de oorzaken van dit enorme tekort. Leefbaar Oegstgeest, die net als andere fracties, de bui zag hangen gaf vorige week te kennen onder het thema 'Gaat Oegstgeest failliet? " bijeenkomsten met burgers te houden. Maar als enerzijds aan burgers gevraagd wordt hoe zij er over denken, mag de burger op zijn plaats dan ook weten hoe men bij de gemeente achter de schermen er over denkt. Er wordt teveel gebruik gemaakt van onderliggende blauwe enderhalve vertrouwelijke, geheime stukken. Wie wordt uiteindelijk het kind van de rekening? Wat zijn de gevolgen van het enorme tekort voor de burger? Wat is de oorzaak van het tekort op Poelgeest ? Misrekening als gevolg van het niet doorgaan van een spoorwegstation maar wel een tunnel naar de Merenwijk? Gebrek aan deskundigheid ontstaan door gebrek aan personeel? Het afhaken van een projectontwikkelaar? De waterstand? De kostenverslindende protesten van bewoners tegen deelplannen? Het o.a. daardoor lange tijd stilleggen van de bouw Heemlandterras en een door gemeenteraad aanvaardde terugkoopregeling ? De geconstateerde zwaardere verontreiniging van de grond in het Kwaakplan? De hoge kosten van verwerving gronden? De meerkosten van de brug over Trekvaart? Gegedeeltelijk terug te betalen locatiesubsidie? De economische teruggang ? Het ontbreken van een bestemmingsplan voor geheel Poelgeest.? Heeft Oegstgeest zich vertild aan Poelgeest?
Extra bijkomstigheden en zo ja welke ? Vragen, vragen, vragen die een duidelijk antwoord verlangen. "Noodzakelijke bezuinigingen zijn niet mogelijk zonder op onderdelen wijzigingen (soms ingrijpende) in het plan door te voeren", aldus B&W "het is de bedoeling dat ten aanzien van de optimalisatie" en ombuigingsvoorstellen een plan van aanpak wordt opgesteld, waarin ook uitdrukkelijk aandacht is voor de informatievoorziening naar de overheden en belanghebbenden. Daamaast zal er ook veel aandacht zijn voor de communicatie met de inwoners van Oegstgeest en in het bijzonder de inwoners van Poelgeest". Voorts melden B& W dat vanwege de grondonderhandelingen de voorliggende grondexploitatie geheim is. Het zijn allemaal geluiden die eerder doorklonken.

Opvallend is echter dat er de laatste tijd, meer en meer sprake is van een 'onder ons'. Het lijkt alsof de aanduiding op de commissie en raadsagenda's 'wordt u vertrouwelijk toegezonden' en/of 'vertrouwelijke bijlage' gemeengoed gaat worden. Dat geinteresseerde burgers, die vaak commissievergaderingen bijwonen het zwaaien met blauwe (vertrouwelijke ), stukken steeds meer waarnemen en luisteren naar kromtaal van commissieleden die op de grenzen van vertrouwelijk en niet vertrouwelijk toch iets te berde willen brengen, leidt bij hen tot gemengde gevoelens. De constatering van een voorlopig nadelig resul- taat van 15,8 miljoen euro op de exploitatie van Poelgeest kan ten aanzien van de burger niet zo maar 'blauwblauw' gelaten worden. Volgens de reacties van fractievoorzitters in het Leidsch Dagblad, zij willen de gemeente horen, lijkt de maat vol te zijn. (AK)

vrijdag, 17-01-2003
Bezuinigingen Meester blijven nog even geheim

Terug naar persoverzicht

Wethouder Meester: ,,De informatie kwam in brokstukken naar de raad.'' Archieffoto: Henk Bouwman

OEGSTGEEST - Oegstgeest houdt haar bezuinigingsoperatie voorlopig nog geheim. Wethouder Meester heeft de politici ervan kunnen overtuigen, dat de maatregelen om het miljoenentekort van Poelgeest op te lossen nog even binnenskamers moeten blijven. Dat is een strategische keuze, zegt Meester. Oegstgeest heeft in de nieuwbouwwijk nog een paar grondtransacties lopen en wil haar onderhandelingspositie niet in gevaar brengen. Woensdagavond zei Meester nog, dat zij de volgende dag in een persconferentie opening van zaken zou geven. Omdat de gemeente wel duidelijk is geworden dat inwoners willen weten wat zich nu allemaal afspeelt in het gemeentehuis, wordt een populaire versie van de raadsstukken geschreven. In die 'burgersamenvatting' laat Oegstgeest niet het achterste van haar tong zien, maar licht ze wel een tipje van de sluier op. Als het meezit is de Jip en Janneke-versie van de geheime stukken over een week klaar. Inmiddels zijn de vier politieke partijen het erover eens, dat de miljoenen die bezuinigd moeten worden niet alleen in Poelgeest te vinden zijn. Ook het CDA, dat aanvankelijk van mening was dat eerst naar de nieuwbouwwijk gekeken moest worden, vindt nu dat oplossingen ook elders moeten worden gezocht. Zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad willen dat 'de beerput' opengaat. De vraag hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen houdt de gemoederen flink bezig. Steeds meer raadsleden neigen naar een enquÍte om te onderzoeken wat er nu allemaal mis is gegaan met de bouw en financiering van de wijk. Begin deze week pleitte een meerderheid van de politici nog voor een hoorzitting, maar zo langzamerhand adopteert de voltallige raad het idee van Leefbaar Oegstgeest, dat het zwaarste machtsmiddel van de raad wil inzetten: de enquÍte. ,,Het is inderdaad beter om mensen onder ede te horen'', aldus Geert Klaver van Progressief Oegstgeest. ,,Dan hebben we de meeste kans dat de waarheid boven tafel komt.'' Een aantal oorzaken van het miljoenendebacle kan Meester al op voorhand aanwijzen. ,,Het rekenkundig bureau waarmee we eerst werkten, presenteerde eenmaal per jaar de exploitatiecijfers. Daarmee voldeed het bureau aan de opdracht die was geformuleerd. Achteraf hadden we dus alerter moeten zijn op deze manier van werken. Tussentijds was er niemand die de boel in de gaten hield. Vergelijk het met je bankrekening. Je pint maar door en denkt dat het niet op kan. Twee weken later krijg je een afschrift en dan blijkt dat je ongemerkt flink in de min bent komen te staan.'' Dat de raad niet voldoende op de hoogte is gehouden van de voortgang van het project - een verwijt van fractievoorzitter Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest - kan Meester niet ontkennen. ,,De informatie kwam in brokstukken naar de raad. Daardoor hebben de volksvertegenwoordigers de ernst van de situatie niet opgemerkt.'' Eegdeman vindt dat de raad het zichzelf wel moet verwijten dat zij niet oplettend genoeg is geweest. Oegstgeest had de afgelopen jaren beter op haar portemonnee moeten letten, dat staat buiten kijf. ,,Het is bekend dat we het dubbele moesten betalen om de grond van Jachthaven Poelgeest in handen te krijgen, maar ik bestrijd de gedachte dat we voor elke centimeter van Poelgeest teveel hebben betaald'', zegt Nico Dost, de man die een paar maanden geleden is aangesteld om de nieuwbouwwijk zonder verdere drama's af te bouwen. Volgens Dost begint de trein in Poelgeest nu goed op gang te komen. ,,Het gat in de begroting brengt de wijk niet in gevaar. We bouwen gewoon door.'' Tussen alle bezuinigingsvoorstellen zit het plan om nog eens drie miljoen euro op de aanleg van de wijk te besparen. Een paar maanden geleden, toen Oegstgeest voor het eerst werd geconfronteerd met een paar miljoen tekort, werd er ook al bespaard. Volgens Dost is dat geen probleem. ,,De bewoners merken er niets van. Die drie miljoen zit 'm in heel kleine dingen.''

Nancy Ubert

woensdag, 22-01-2003
Arm Oegstgeest schrapt sociale woningbouw

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Geen sociale woningbouw meer en geen tunnel die de Leidse Merenwijk met Poelgeest verbindt. Zo maar een greep uit de bezuinigingsvoorstellen die burgemeester en wethouders van Oegstgeest doen om het miljoenentekort op de nieuwbouwwijk Poelgeest te verlagen. Om meer inkomsten binnen te halen moeten in de wijk bovendien extra huizen worden gebouwd, ten koste van de 'polderachtertuin' die nu wordt aangelegd. Woensdag krijgen alle huishoudens in Oegstgeest de brief in de bus die de burgers op de hoogte stelt van het miljoenendebacle dat het dorp in zijn greep houdt. De burgemeester schrijft dat het college niet van plan is het tekort van 15,8 miljoen - oplopend naar bijna 20 miljoen euro in 2005 - direct op de burger te verhalen. Een verhoging van de gemeentebelasting is nog niet aan de orde, tenzij de gemeenteraad een andere koers wil varen. ,,Maar door alleen de broekriem aan te halen, komen we er niet.'' Hoe er bezuinigd moet worden blijft onduidelijk in de brief aan de burgers, maar staat wel te lezen in de openbare samenvatting die van de geheime raadsstukken is gemaakt. In die 'Jip en Janneke-versie' wordt summier een aantal bezuinigingsoperaties genoemd die de burger misschien niet direct in zijn portemonnee voelt, maar die wel verregaande maatschappelijke gevolgen hebben. Zo denkt het college dat het beter is geen 'sociale woningen' meer te bouwen. Om meer geld te verdienen, zodat de aanleg van de nieuwbouwwijk de gemeente minder duur komt te staan, wil het college extra woningen neerzetten. Bijvoorbeeld op de grond van het polderpark dat nu tussen de nieuwbouwwijk en buurgemeente Warmond wordt aangelegd. Oegstgeest heeft voor deze 'achtertuin' van Poelgeest een convenant met Warmond afgesloten. dus het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd. Warmond is fel tegenstander van bebouwing van de polder. Nancy Ubert

vrijdag, 24-01-2003
Burgers praten mee over miljoenenschuld gemeente

Terug naar persoverzicht

Oegstgeest 'In Leiden lachen ze zich gek dat Poelgeest ons zoveel kost' OEGSTGEEST - Snippergroen verkopen, parkeergelden heffen, een artikel 12-gemeente worden, een tijdspad uitstippelen of Poelgeest gewoon niet afbouwen. Na haar eerste 'burgerpraatavondje' is Leefbaar Oegstgeest met een schat aan bezuinigingsvoorstellen en 'winstideeŽn' naar huis gegaan. Donderdagavond zit in basisschool de Springplank in Haaswijk een aardig clubje burgers bij elkaar. Niet allemaal hebben ze bij de laatste gemeenteraadsverkiezing Leefbaar Oegstgeest gestemd. Maar dat LO als eerste - en wellicht enige - van de vier Oegstgeestse partijen praat over het miljoenentekort dat het dorp teistert, spreekt beslist in haar voordeel. Gigantisch is de opkomst niet. Dat heeft fractievoorzitter Eegdeman ook zo ingeschat. ,,Volgende week in Poelgeest wordt het druk en van de laatste avond, in het gemeentecentrum, verwacht ik ook veel.'' Nadat Eegdeman ('Ik ben een onderwijsman') de geschiedenis van nieuwbouwwijk Poelgeest heeft geschetst en bij het groeiend exploitatietekort is aangekomen, kan de echte discussie beginnen. Hoewel de fractievoorzitter zich heeft voorbereid op vijandige aanvallen van het publiek, blijft felle kritiek op wanprestaties van college en raad uit. Op de enkeling na, die bij herhaling laat weten dat wethouder Meester van Progressief Oegstgeest een motie van wantrouwen verdient, praat de groep liever over oplossingen dan over afrekening. Om de discussie te vereenvoudigen heeft Eegdeman de bezuinigingsvoorstellen van burgemeester en wethouders alvast gesplitst in een rijtje dat LO wel ziet zitten en een rijtje dat onbespreekbaar is. Maar zo makkelijk laat de zaal hem niet wegkomen. ,,Hoezo wil ook Leefbaar Oegstgeest geen sociale woningbouw in Poelgeest meer? We kunnen ook bezuinigen op de ecologische hoogstandjes in die wijk.'' Dat LO geen voorstander is van de tunnel die de Leidse Merenwijk met Poelgeest moet verbinden, heeft de partij al vaker verkondigd. Toch wordt de tunneldiscussie opnieuw gevoerd. Is het wel realistisch die bindende afspraak met Leiden zonder pardon te schrappen? ,,Desnoods komt het tot een rechtszaak'', antwoordt Eegdeman. ,,Per slot van rekening heeft Leiden ook in Poelgeest gefaald met de herindeling van het woonwagenkamp op het Trekvaartplein.'' Stel nu dat Oegstgeest die juridische strijd verliest, dan kost dat ook een lieve cent. Eegdeman is ervan overtuigd dat Oegstgeest sterk staat. ,,In Leiden lachen ze zich gek dat Poelgeest ons zoveel geld kost'', merkt F. Snik op. ,,Waarom moest Oegstgeest zonodig zelf die wijk bouwen?'' Een concreet antwoord weet Eegdeman niet te geven. ,,Ik ben de raadstukken van voor mijn tijd aan het bestuderen. Veel wijzer ben ik nog niet geworden.'' Snik vindt dat de gemeente serieus moet overwegen een artikel 12-status aan te vragen. ,,Ik weet dat zo'n stempel bezwangerd is, maar dan worden we wel financieel gesteund. Bovendien kan het kan geen kwaad als strenge rijksambtenaren het college en de ambtenaren extra in de gaten houden. Zo goed doet Oegstgeest het niet.'' Voordat Oegstgeest een beroep kan doen op artikel 12 moet de gemeentebelasting flink zijn opgeschroefd. Dat is voor de aanwezigen niet aanlokkelijk. Bezuinigingen zijn onontkoombaar, en niet alleen Poelgeest hoeft te bloeden voor de miljoenenblunders, is de unanieme mening in Haaswijk. ,,De mensen die daar wonen, kunnen er ook niets aan doen, die dachten een huis in een prestigieuze wijk te kopen'', klinkt het. Enthousiast doet H. van der Bosch verscheidene suggesties. Snippergroen verkopen levert Oegstgeest volgens hem een miljoen op. Ligplaatsen verhuren aan eigenaars van bootjes brengt ook geld in het laatje. Om nog maar niet te spreken van parkeergeld. Ook vindt Van der Bosch dat Oegstgeest moet nadenken over grondverkoop. ,,Als je Monopoly speelt en je hebt geen geld meer verkoop je toch ook je straten?''

Nancy Ubert

zaterdag, 25-01-2003 Armlastig Oegstgeest krijgt tips van burgers

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De inwoners van Oegstgeest zijn niet van plan om toe te kijken hoe hun gemeente ten onder gaat aan haar miljoenenschuld. Spontaan bieden gepensioneerde zakenlui en andere professionals hun expertise aan om het dorp te redden. ,,Heel Oegstgeest staat op zijn kop, maar het is opvallend hoe constructief de burgerij meedenkt'', zegt communicatiemedewerker Esther den Hertog. Den Hertog en haar collega Jan-Willem Anholts houden deze vrijdag een speciale phone-in. Elke tip, hoe onrealistisch ook, wordt vastgelegd. De kritiek die de twee daarbij en passant over zich uitgestort krijgen, nemen zij voor lief. Den Hertog: ,,Het valt hartstikke mee.'' De telefoonlijnen zijn bijna continu bezet. De Oegstgeestenaar wil duidelijk meepraten over het miljoenendebacle. Ook per e-mail druppelen de gratis adviezen gestaag binnen. Den Hertog leest voor: ,,Doek het monumentale gemeentehuis op en verkas naar de barakken die op het voormalig marineterrein staan. Maak van het gemeentehuis Residence Rhijngeest, waar welgestelde ouderen vertoeven in een ambiance van allure. En laat de projectontwikkelaar die dat rijkeluisoord bouwt, de tekorten van de nieuwbouwwijk Poelgeest aanvullen.'' 'Nu Leiderdorp is afgehaakt, moet Oegstgeest maar een giga-uitgaanscentrum bouwen', vindt de volgende schrijver. Terug naar de telefoon. Met een afgemeten stem, waarin ergernis doorklinkt, vraagt een man alle relevante raadstukken van Poelgeest op. ,,Ik eis een onderzoek en begin daar vast zelf mee.'' Met de brief die de burgemeester begin deze week huis aan huis heeft laten bezorgen, kan hij bitter weinig, moppert hij. ,,Een hoop blabla'', bekritiseert de volgende beller diezelfde brief. ,,Voorlopig wordt het niet op de burger verhaald, staat er. Ik wil een weddenschap met u afsluiten. Volgend jaar gaat de ozb subiet omhoog.'' Sommige mensen vinden het juist een uitstekend plan om de gemeentebelastingen te verhogen. ,,De beste manier om de pijn te verdelen'', zegt een vrouw. ,,Want het is niet eerlijk als slechts de inwoners van Poelgeest moeten bloeden.'' De ťťn wil de tunnel naar de Leidse Merenwijk schrappen, de ander houdt een vurig pleidooi voor het behoud van die verbinding onder het spoor.,,Het laatste woord over de rampspoed van Oegstgeest is nog niet gesproken'', zucht Anholts.

Nancy Ubert

donderdag 23-01-2003
VERTROUWELIJK! ! !

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEESTERCOURANT

Dit verhaal is vertrouwelijk! ! !

Alleen inwoners van Oegstgeest mogen dit lezen! ! ! Alle mensen van buiten de grenzen van Oegstgeest moeten nog maar even wachten. Wij hebben een plan waarvan de buitenwacht nog niets mag weten! ! Als die buitenwacht het nu al te weten komt, kunnen onze belangen wel eens ernstig geschaad worden. Wat dat plan is?? Dat zou u wel willen weten!!!. Maar dat kan ik nog niet zeggen. Deze column is vertrouwelijk, weet U wel. Eerst even alle grenzen van de bebouwde kom sluiten en dan, achter die gesloten grenzen, als we onder ons zijn, dan kan ik uit de doeken doen, waar het over gaat. Het besturen van de gemeente gebeurt in het openbaar. Elke vergadering van Commissie of Raad kan vanaf de publieke tribune gevolgd worden. Volksvertegenwoordigers moeten niet bang zijn verantwoording af te leggen over hun daden. . Volksvertegenwoordigers kunnen ter verantwoording worden geroepen door hun achterban. En ťťn maal in de vier jaar vindt de grote afrekening plaats. Zo is het goed en het moet vooral zo blijven. Openbaarheid van bestuur is een groot goed, dat te allen tijde beschermd moet worden. Toch zijn er momenten denkbaar, dat openbaarheid van bestuur de belangen van de inwoners van de gemeente in gevaar brengt. We hoeven alleen maar te denken aan plannen, die in een voorbereidende fase verkeren. Plannen, waarvan het helemaal nog niet zeker is dat die ook gerealiseerd gaan worden. Plannen, die in de openbaarheid gebracht bv. leiden tot prijsopdrijving. Denk maar eens aan grondspeculaties. , Het College heeft nog wel eens de gewoonte de fractievoorzitters vertrouwelijk in te lichten. Op zich een loffelijk streven in het kader van informatieverstrekking. Maar het kan ook worden uitgelegd als "achterkamertjespolitiek". Ongewild worden de partijen op die momenten deelgenoot en kan hun vrijheid van handelen ingeperkt wordt. Er moet dus een goed evenwicht gevonden worden tussen informeren van fractievoorzitters in de vertrouwelijkheid en het behandelen van agendapunten in de vertrouwelijkheid enerzijds en het principe van openbaarheid anderzijds. In mijn visie moet het behandelen van agendapunten in de vertrouwelijkheid tot een absoluut minimum beperkt worden. De inwoners van Oegstgeest hebben het recht te weten wat er voor hun beslist wordt: Het is mijn mening, dat op dit moment te veel punten in de vertrouwelijkheid achter gesloten deuren worden behandeld. Hele rapporten worden op vertrouwelijk -blauw- papier : gedrukt, terwijl hele delen van die rapporten in de openbaarheid behandeld zouden kunnen worden alleen al omdat die informatie bij inwoners allang bekend is. Tot slot zou ik nog iets willen zeggen over het gevaar in vertrouwelijkheid deelgenoot te worden van plannen. Het werk van volksvertegenwoordiger is zo langzamerhand geen. vrijwilligerswerk meer. Volksvertegenwoordiger zijn, ook in een middelgrote gemeente als Oegstgeest, is bijna -slecht betaald- fulltime werk geworden. Je bent er vrijwel dagelijks mee bezig, zeker in deze tijd met de grote problemen in de wijk Poelgeest. De goedwillende semi-professionals hebben vaak behoefte aan informatie van derden, informatie van de kant van andere deskundigen, van specialisten. De vertrouwelijkheid remt dit streven om informatie op te doen. Je mag immers niet over de plannen spreken? Over dilemma's gesproken.!!! Zijn de grenzen van Oegstgeest gesloten? Zijn we onder ons? Vooruit dan, hier ons plan! Nog.. in 2003 zal Leefbaar Oegstgeest voostellen Leiden te annexeren. Maar niet verder vertellen! Leiden is hiervan nog niet op de hoogte!

Gť Eegdeman,
(Fractievoorzitter Leefbaar Oegstgeest)

donderdag 23-01-2003
De Poelgeesttekorten

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEESTERCOURANT


Wethouder Rianne Meester-Broertjes voelt zich niet verantwoordelijk voor eerder gelopen traject

Door Antoon Koch

In een inleiding over de financiŽle ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Poelgeest besteedde wethouder Rianne Meester-Broertjes, voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte en Groen, aandacht aan drie thema's als de berichtgeving aan de raad over dit onderwerp in 2002, de hoofdlijnen van de grondexploitatie 2003 (vertrouwelijk) en een voorstel voor de wijze van behandeling in de commissie en de komende raads- en commissievergaderingen.

Teruggaande in de recente geschiedenis verklaarde zij in april 2001 als wethouder Ruimte en Groen te zijn aangetreden met Poelgeest in de portefeuille. "Op dat momentwaren raad en college in de veronderstelling dat het plan Poelgeest voorspoedig verliep en dat de grondexploitatie er goed uitzag. Met die kennis heb ik de verantwoordelijkheid voor het project op mij genomen, hetgeen betekent dat ik als persoon geen kennis had en verantwoordelijkheid droeg voor het traject dat uw raad, alsmede het toenmalige afspiegelingscollege en in het verlengde daarvan de projectleider voor het project Poelgeest hadden doorlopen, welke afspraken er weren gemaakt en welke contracten zijn gesloten. Ik hecht er aan dit te melden, omdat heden ten dage vaak uitspraken worden gedaan alsof de problematiek van Poelgeest pas van het laatste jaar is. Wij weten nu, dat de problematiek het laatste jaar zichtbaar is geworden, daarvoor heb ik mijn uiterste best gedaan, maar dat de basis voor problemen in financiŽle en projectmatige zin al van veeloudere datum zijn". In november/december 2001 werd voor het eerst duidelijk, dat er sprake was een verslechterde financiŽle situatie ten opzichte van de grondexploitatie die in mei 2002 was vastgesteld. Als een van de redenen noemde wethouder Meester-Broertjes de eis van het ministerie van VROM voor terugbetaling van de locatiesubsidie als gevolg van het niet tijdig gereedkomen van woningbouw en voorts de hogere kosten van aankoop jachthaven Poelgeest. Als gevolg van het een en ander werden ombuigingen vastgesteld gericht op een vermindering van het in februari 2002 bekend zijnde exploitatietekort van 4,7 Euro.

Na een evaluatie werden er maatregelen getroffen die onder ander leidden tot wisseling van de projectleiding van Poelgeest. In september 2002 sloot de grondexploitatie op een nadelig saldo van 10.3 miljoen. Die grondexploitatie werd niet officieel vastgesteld in afwachting van een doorrekening van Šlles wat op Poelgeest van betrekking was. Uitkomst: een nadelig saldo van 15,8 miljoen. Meester-Broertjes: "De verschillen in de hoogte van de bedragen die u in het jaar 2002 hebben bereikt komen, naar wij nu weten, niet voort uit de nieuwe uitgaven die in dat jaar hebben plaatsgehad, maar uit niet goed geraamde inkomsten en uitgaven, zowel voor wat betreft het verleden als voor wat betreft de toekomst. Onduidelijkheden in de wijze van rapportage en de onderbouwing daarvan zijn in de loop van het tweede halfjaar 2002 bij brokstukken naar boven gekomen en hebben geleid tot het verloop in de hierboven genoemde cijfers". Dat die laatste doorberekening tijd nodig had kwam volgens de wethouder vanwege het zeer gecompliceerde en daarnaast zeer onvolledige karakter van de grondexploitaties zoals deze in eerdere jaren zijn opgesteld. "Omdat een systematische opzet en een goed georganiseerde werkwijze ontbraken duurde het lang voordat het college vorig jaar zomer besloot het roer om te gooien en de exploitatie op nieuwe leest te schoeien. Daardoor kan het nu aan allen duidelijk worden welke toekomstramingen er voor Poelgeest zijn voorzien".

Op de herhaalde vraag van de raad om het proces te versnellen deelde de wethouder mee gekozen te hebben voor kwaliteit zodat de raad en het college met elkaar op basis van gefundeerde gegevens kunnen werken. Ze concludeerde dat het college en raad gedurende de periode 1996- 2001 vele besluiten ten aanzien van Poelgeest hebben genomen waarvan nu moet worden vastgesteld dat deze, zeker vanuit financiŽle zin, anders hadden moeten of kunnen zijn. Om alles boven water te krijgen sprak de wethouder van 'achteruit besturen' om het verleden in beeld te brengen. Ze hoopt dat die fase nagenoeg is afgelopen. Opvallende zinsnede in de inleiding van wethouder Meester-Broertjes: "Het college doet u in zijn totaliteit een set ombuigingsvoorstellen, die bij verwezenlijking leiden tot een andere wijk Poelgeest, echter onverlet latende dat vele onderdelen die deze wijk tot een bijzondere en duurdere wijk maken ook in de nieuwe situatie in stand zullen blijven". De grondexploitatie,is als een geheim stuk aan de raad aangeboden, "De gemeente is een publiek orgaan maar ook te beschouwen als een bedrijf dat er door goed huishouden voor moet zorgen dat beoogde intenties in de resultaten worden omgezet.

Dit betekent, dat er gesprekken en onderhandelingen met instanties, zoals overheden, maar ook natuur- en milieuorganisaties en met bedrijven die voor de nieuwbouw en de aanleg van wegen en groen verantwoordelijk zijn, gevoerd moeten gaan worden. "De gemeente ziet het uitgangspunt voor zich om deze onderhandelingen zo optimaal mogelijk te voeren en daar wij nu over veel meer informatie beschikken dan vorig jaar is dit ook logisch. Dit betekent dat de basisuitgangspunten die voor de onderhandelingen relevant zijn geheim moeten blijven. Voor sommige voorgenomen ombuigingen kan openbaarheid intreden als de betrokken partijen over het voorstel zijn geÔnformeerd, voor andere ombuigingsvoorstellen is een later moment relevant als de onderhandelingen zijn afgerond. In een vertrouwelijk debat kunnen wij hierover met t elkaar spreken", aldus Meester-Broertjes. Ze stelde, namens het college, voor een onderzoek te laten uitvoeren 'hoe het zo gekomen is'.

donderdag 23-01-2003
Openbaarheid geŽist rond gang van zaken Poelgeest

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEESTERCOURANT

Door Antoon Koch

"De tot elementenniveau uitgevoerde analyse en de herziene raming voor de inkomsten binnen de grondexploitatie hebben geleid tot een voorlopig berekend nadelig resultaat van ruim 15,8 miljoen". Deze jobstijding ten aanzien van de grondexploitatie nieuwbouwwijk Poelgeest sloeg vorige week in als een bom in die, voor wat de consequenties betreft, zijn sporen zal nalaten. Zeker ervan uitgaande dat naar eindwaarden gerekend, dit bedrag nog tot 20 miljoen kan oplopen. De zinsnede in een raadsvoorstel: "Vanuit het oogpunt dat, ten aanzien van enkele nog te realiseren bouwplannen, onderhandelingen worden gevoerd met projectontwikkelaars betreffende de grondopbrengsten voorliggende grondexploitatie geheim" zorgde tijdens de commissievergadering Ruimte en Groen voor de nodige commotie. Alle commissieleden waren het er over eens dat naar de burgers toe een zo groot mogelijke openheid over de gang van zaken moet worden betracht. Cruciaal punt: "Hoe is het zover gekomen". Wethouder Rianne Meester zette het een en ander op een rij. Zie elders op deze pagina O.C. "Wij moeten eerst werken aan oplossingen en vervolgens aan onderzoek naar de schuldvraag", aldus Klaver (PrO). Eegdeman (LO) verklaarde waardering voor wethouder Rianne Meester-Broertjes te hebben die er alles aan gedaan heeft om het tekort op Poelgeest boven water te krijgen.

Dat men stelselmatig vanaf 1995 foutief is voorgelicht zag hij als een buitengewoon kwalijke zaak. "In 1995 wist men dat het tekort op het plan 40 miljoen gulden was" aldus Eegdeman. Hij pleitte voor een hoorzitting en aan de hand daarvan een zwaar middel als een enquÍte. "Wij hebben op een onderdeel zelf een klein onderzoekje verricht en daar komt al een verschil van vier miljoen euro uit. Is het bedrag DAT u noemt wel het bedrag WAT u zou moeten noemen", vroeg Eegdeman de wethouder. Smallenbroek (CDA) benadrukte nog eens het uitgangspunt dat het tekort op Poelgeest uiteindelijk niet meer mag zijn dan 7 miljoen. Hij zag een hoorzitting ofwel op deze wijze betrekken van burgers bij ombuigingsvoorstellen als eerste stap op weg naar een onderzoek. Ook dacht hij aan een door deskundigen te geven 'second opinion' over de totale gang van zaken.

Huizing (VVD): "Het. is wel een beetje laat, dat de collega's als krachtige bestuurders willen optreden. Ik heb mij gestoord aan de toon dat er sprake was van een ramp. Dit wisten wij al". Huizing ging nader in op de opmerkingen van het CDA en PrO als 'blijft het erbij' en het vragen om een 'second opinion'; Voor was betreft het laatste merkte hij op 'u vertrouwt het college niet'. Huizing bracht voorts te berde dat met het destijds gestarte tekort op Poelgeest ervan uitgegaan werd uit te komen op nul tekort. Ofwel tijdens de uitvoering van het plan daar op 'inverdienen'. Nu is de schade niet meer te overzien. "De raad heeft de benoeming van 3 wethouders goedgekeurd die er toen ook al bij waren. Gaan wij de tekorten op Poelgeest of geheel Oegstgeest dekken en gaat daarmee de Oegstgeester burger die dit bestuur gekozen heeft op de blaren zitten?". Eegdeman (LO) sprong daarop in door nog even onder de aandacht te brengen dat de vorige gemeenteraad twee VVD-wethouders kende die beide 'op financiŽn' zaten. "ze hebben meegeregeerd en ook verantwoordelijkheid gekend". Hij verklaarde voorts te willen praten over 'een hele rij onverteerbare ombuigingsvoorstellen' zoals ze gedaan zijn. "Er zijn in Oegstgeest meer mensen die over oplossingen nadenken,. Daarom hik ik ontzettend aan tegen de vertrouwelijkheid van dit stuk". Smallenbroek (CDA) bestreed dat het vragen om een second opinion iets met wantrouwen te maken heeft. Voorts dat het bedrag van 7 miljoen euro dat gedekt is niet tot nul bezuinigd hoeft te worden. Huizing 1 (VVD). "Laten wij het politiek aspect er uit halen. Het is nu tijd voor het met zijn allen oplossen van een groot probleem. Ja, de VVD heeft ook wethouders geleverd. Ja, wij zijn ook mede verantwoordelijk".

Eegdeman: "Wij zijn stelselmatig niet goed voorgelicht, 1 maar de wethouder wist het niet. De informatie juist". Huizing: "Als wij de zaak van onze kant bekijken, dan zullen de tekorten groter zijn dan die op tafel liggen. Daarnaast kan je kan mensen wel laten ophoepelen maar dan? Daarmee wordt de zaak niet opgelost. Niemand zegt: ik voel mij verantwoordelijk en trek daaruit de consequenties. Verantwoordelijk voor het feit dat je er bij betrokken bent geweest. Bij het college ligt de eerste verantwoordelijkheid en de raad is niet goed voorgelicht. Die situatie mag niet nog eens, voorkomen". Hoorzitting, enquÍte, ombuigingsvoorstellen. .. Wethouder Meester-Broertjes: "Als college willen wij even een pas op de plaats maken en wachten op voorstellen waarmee het presidium (de fractievoorzitters) komt". Komt er een hoorzitting gevolgd door eert enquÍte over Poelgeest? Men lijkt naar het laatste te neigen. Er is duidelijk sprake geweest, het is meergeschreven, van vermetel vertrouwen. Een van de oorzaken dat men het water over de Poelgeests akker liet lopen met alle gevolgen van dien.. "Ondertussen gaat Poelgeest door", verzuchtte de liberaal Huizing. Is het een Poelgeester of een probleem voor geheel Oegstgeest? Is het laatste geval dient gekeken te worden naar ombuigingen die de gehele gemeente betreffen. Huizing: "Shit happens, want dan moet je namelijk zorgen dat het opruimt". Over de ingrijpende ombuigingsvoorstellen werd in besloten kring verder vergaderd. De burger kan er toe nu slechts naar gissen hoe verstrekkend ze zullen zijn. De commissieleden opperden tijdens het openbare gedeelte van de commissievergadering dat er openbaarheid aan dient te worden gegeven. Volgens de laatste berichten wordt over wel/niet aan de openbaarheid prijsgeven door de gemeenteraad op 30 januari a.s een beslissing genomen.

zaterdag 25-01-2003
SLS dreigt met claim

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST -De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS) nagelt Oegstgeest aan de schandpaal en dreigt met een forse schadeclaim. De stichting vreest dat zij de dupe wordt van het financiŽle wanbeleid van de gemeente. Nu Oegstgeest overweegt de sociale woningbouw In Poelgeest te schrappen en op het bouwplan Clusiuslaan te bezuinigen, zijn bij de SLS de rapen gaar. In een venijnige brief aan B en W Oegstgeest schrijft directeur Lisa Johnson dat de SIB zich grote zorgen maakt over de ontwikkelingen in de nieuwbouwwijk. Bovendien verwijt zij verantwoordelijk wethouder Meester dat die weigert te onderhandelen. Volgens Johnson heeft de SIB vorig jaar zomer al laten weten dat zij zich grote zorgen maakt over de gang van zaken in Poelgeest. Samen met bouwbedrijf Du Prie wil de SIB woningen in Poelgeest bouwen. Het plan ligt' klaar. Aan de Clusiuslaan komen 80 drie kamerwoningen voor de smalle beurs, 52 sociale&. koophuizen en nog eens 46 vrijesectorwoningen. Naast woonruimte voorziet het plan in een ondergrondse parkeergarage, winkelruimte en voorzieningen als een huisartsenpost en een tandartsenpraktijk. In totaal kost de 'Clusius' 34 miljoen euro. Daarvan is 16 miljoen voor de sociale woningbouw. De gemeente Oegstgeest heeft Du Prie en de SLS toezeggingen gedaan. Een aantal contracten is zelfs al ondertekend. Nu Oegstgeest bijna zestien miljoen euro rood staat, wordt in het dorp gepraat over een rigoureuze bezuinigingsoperatie. Ben W hebben een aantal voorstellen gedaan. Zo kunnen de sociale woningen aan de Clusiuslaan vervangen worden door dure huizen, wil het r;college niet meer investeren in de parkeergarage en staat de tunnel naar de Merenwijk op losse schroeven. De SLS kan die maatregelen absoluut niet accepteren. Als Oegstgeest zijn afspraken niet nakomt is er sprake. van onbehoorlijk bestuur, vindt Johnson. "En daaraan koppelen we zeker een schadeclaim." De directeur van de SLS kan niet verkroppen dat het college zijn financiŽle problematiek afwentelt op de 'maatschappelijke ondernemers'. Het schrappen van de sociale woningbouw is volgens haar een belachelijk idee. Dat Meester de SLS niet goed op de hoogte houdt van de stand van zaken en dat de stichting in de krant moet lezen dat Oegstgeest wil bezuinigen op de sociale woningbouw, noemt Johnson 'onverteerbaar'. Wethouder Mees';.er volstaat met een korte reactie via haar woordvoerder: "Het zijn slechts voorstellen. De raad beslist wat er echt gaat gebeuren. En wat betreft dat contact tussen beide partijen: de wethouder heeft de SLS inmiddels aan de telefoon gehad. Die brief en haar telefoontje hebben elkaar gekruist."

Nancy Ubert