De wijk Poelgeest is regelmatig in het nieuws.
Hier een bloemlezing van artikelen uit het Leidsch Dagblad (tenzij anders vermeld).
maandag, 10-02-2003
Kwaakhaven op laag pitje

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De gemeente Oegstgeest kande bouwplannen voor Kwaakhaven, onderdeel van Poelgeest, nog niet uitvoeren. De grond is vervuild en de provincie is van mening dat de verontreiniging zo ernstig is dat een wekenlange ambtelijke procedure in gang is gezet. In mei kan het terrein worden gesaneerd. Het is nog niet duidelijk wie de bodemsanering moet betalen. Een aantal politici vreest dat de gemeente moet opdraaien voor de kosten, terwijl zij er financieel al zo erbarmelijk voor staat.

De gemeenteraad zou zich eerst in januari over de plannen voor Kwaakhaven buigen, nu wordt dat maart. Met name Huizing, fractievoorzitter van oppositiepartij VVD, verwijt verantwoordelijk wethouder Meester (PrO) dat zij de 'urgentie' van het project niet inziet. Ondertussen verwijten de omwonenden de gemeente 'onbehoorlijk bestuur'. Zeker tien eigenaren van huizen aan de Cornelis van Steenishof in Poelgeest hebben de Oegstgeest laten weten dat zij over het bouwplan Kwaakhaven onaanvaardbaar vinden.

Volgens deze bezwaarmakers is, toen zij hun woning kochten, verteld dat achter hun huizen ruim opgezette luxe laagbouw zou komen. In het bouwplan staat een torenflat ingetekend. De bewoners hebben een alternatief plan ontwikkeld dat zij niet alleen de wethouder maar ook de gemeenteraad hebben toegestuurd. Over dat plan hebben de politici nog niet gesproken. De bewoners hebben aangegeven niet voor een juridisch gevecht terug te deinzen, als de gemeente niet naar hen luistert.

woensdag, 12-02-2003
Oorzaak en gevolg centraal bij Progressief Oegstgeest

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Poelgeest is net een reusachtige puzzel, vindt verantwoordelijk wethouder Meester van Progressief Oegstgeest. ,,Zo ingewikkeld door al die verschillende stukjes, dat je daarover moeilijk de regie kunt voeren.'' Op de openbare ledenbijeenkomst van haar partij krijgt Meester alle ruimte om haar visie op de miljoenenverslindende wijk te etaleren. Ook de aanwezigen, zowel leden als buitenstaanders, mogen hun zegje doen.

Deze dinsdagavond staat de eerste anderhalf uur vooral in het teken van het verleden. Terwijl PrO, zo heeft fractievoorzitter Klaver al eerder in de gemeenteraad laten weten, vooral over de toekomst wil praten. Het merendeel van de raad vindt dat het miljoenendebacle minutieus onderzocht moet worden. In de benedenzaal van de Roode Leeuw wordt daarop een voorschot genomen. Tot uiteindelijk een bewoonster van Poelgeest roept dat ze toch echt vooruit wil kijken, in plaats van jeremiŽren over hoe erg het is geweest. Wat is er nu mis gegaan in Poelgeest, wil de zaal dus van Meester weten. In de loop van de avond ontvouwt de wethouders de blunders: een raad die genoegen nam met summiere informatie, een projectleider die alle touwtjes in handen had, een staatssecretaris die subsidie terugeiste, een drietal ambtelijke kopstukken dat opstapte en ga zo maar door.

Op dat moment heeft Meester het nog niet eens gehad over de tegenvallende opbrengst van grond. ,,En de juridische procedures niet te vergeten. Al dat gehakketak rond die flats in aanbouw kost ook veel geld'', voegt een man toe. Blij van die opsomming worden de aanwezigen niet. Wie garandeert dat het in de toekomst beter gaat? ,,Dit geeft een zeer onbevredigende indruk'', zegt Vermeer. ,,De raad heeft dus vijf jaar lang zitten slapen en de ambtenaren hebben hun werk niet goed gedaan. Wat biedt dit voor zekerheid?'' Klaver is ervan overtuigd dat het allemaal beter zal gaan omdat de gemeente de fouten inziet. Nadat met grote meerderheid is vastgesteld dat bezuinigen op sociale woningbouw de allerlaatste maatregel moet zijn, is het moment aangebroken waarop gepraat kan worden over de bezuinigingen.

Dan komen de bewoners van Poelgeest los. Een verhoging van de gemeentebelasting? Geen bezwaar, vinden zij. Oegstgeest hanteert in vergelijking met andere gemeenten toch een mild tarief. Van 't Veer is zelfs bereid in ťťn keer 600 euro te lappen. Als elke inwoner van Oegstgeest zijn voorbeeld volgt, is meteen het begrotingsgat gedicht. ,,Misschien zijn wel meer mensen uit mijn wijk bereid een bijdrage te leveren. Heeft u dat al eens onderzocht?'' Vliek meent dat de tunnel, waarover Oegstgeest met Leiden in de clinch ligt, gewoon gebouwd moet worden. ,,Daarop moet je niet bezuinigen want dat heeft te grote gevolgen.'' Zonder tunnel haakt de supermarkt af. En zonder winkel krijgt Poelgeest weer geen kloppend buurthart, want in de super ontmoet je elkaar. Hauwert waarschuwt de wethouder en fractie van PrO voorzichtig te zijn met maatregelen in Poelgeest. ,,Door de uitgangspunten van de wijk aan te tasten, door beloften die bewoners zijn gedaan te schenden, maak je de problemen alleen maar groter.''

Nancy Ubert

Zuid-Hollands Landschap verjongt buitenplaats Oud-Poelgeest
zaterdag, 15-02-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - Het Zuid-Hollands Landschap neemt landgoed Oud-Poelgeest onder handen. Stormschade is inmiddels opgeruimd en met het kappen van een aantal bomen probeert het ZHL te voorkomen dat zware windstoten opnieuw de flora aantasten. Wie de omgeving van Oud-Poelgeest kent, mist de rij forse populieren aan de randsloten. De bomen, die zo'n vijftig jaar geleden zijn geplant, waren groter geworden dan de eiken en belemmerden die in hun groei. Ook op andere plekken is gekapt om de bomen die wel blijven staan meer ruimte te geven. Bovendien worden dankzij de kap oude lanen in ere te hersteld. Evenwijdig aan de grachtarmen liggen twee zogenoemde informele lanen.

Johan van den Berg, regiobeheerder van het Zuid-Hollands Landschap: ,,Als je het landgoed binnenloopt, zie je onmiddellijk die prachtige oprijlaan met dubbele rijen beuken. Een strakke zuilengalerij van bomen. Die dateert van de achttiende eeuw en noemen we een formele laan. Het landgoed kent echter ook elementen uit de negentiende eeuw, toen de inrichting wat avontuurlijker en kronkeliger mocht zijn. Die stukken noemen we de informele lanen. Als je goed kijkt, zie je dat er samenhang in de beplanting is, maar het is allemaal veel bochtiger.'' De nog levende, oude bomen van de fraaie informele lanen mogen blijven staan. ,,Die zijn wel aan het aftakelen'', zegt Van den Berg, ,,maar ze hebben juist nu grote betekenis als veilige broedholte voor vogels en verblijfplaats voor vleermuizen. Oud-Poelgeest huisvest een van de grootste kolonies rosse vleermuizen van west Nederland.'' De informele lanen kunnen wel wat verjonging gebruiken. Daarom worden nog een aantal bomen bijgeplant.

Nog voor het broedseizoen wil het ZHL de grachten uitbaggeren. Volgens Maarten Laming, die alle werkzaamheden op het landgoed coŲrdineert, is daarvoor een aannemer gevonden die begin maart aan die klus begint. De bagger bestaat voor een groot deel uit gevallen bladeren. Stinzenplanten zoals de bosanemoon en wilde hyacint hebben 'schoon' water nodig. Ook voor de gezonde zuurstofhuishouding moet er zorgvuldig worden gebaggerd. De groeiplaatsen van belangrijke en/of zeldzame planten zijn in kaart gebracht en worden ontzien. Het Zuid-Hollands Landschap kan zijn werk doen dankzij de financiŽle ondersteuning van de Stichting Beheer en Exploitatie Oud-Poelgeest, die dankzij een goedlopend congreshotel het landgoed in stand houdt en successievelijk in oude glorie herstelt.

Nancy Ubert

De Ruijter verheugt zich op zware klus
vrijdag 21-02-2003

Terug naar persoverzicht

'Ik ken geen doemscenario's
OEGSTGEEST - De Oegstgeestse wethouder De Ruijter (CDA) zal het varkentje wel even wassen. Hij is ervan overtuigd, dat hij de enorme problemen in de wijk Poelgeest kan oplossen. Als het aan hem ligt, wordt de wijk keurig afgebouwd en worden de miljoenenproblemen in samenspraak met de burgers opgelost. ,,Ik ken geen doemscenario's. Ik ben een uitermate optimistisch mens.''

De VVD, die vorige maand nog vergeefs een motie van wantrouwen tegen wethouder Meester indiende, blijft volharden in haar mening dat het huidige college incapabel is; dat de burgemeester en de drie wethouders niet genoeg kwaliteit in huis hebben om de financiŽle en organisatorische moeilijkheden in Poelgeest te overwinnen. Volgens de liberalen had wethouder Meester, zojuist ontheven van haar bemoeienissen met Poelgeest, de nieuwbouwwijk net zo goed niet aan haar collega kunnen overdragen. Fractievoorzitter Huizing: ,,We zijn ervan overtuigd dat het huidige college over te weinig bestuurskracht beschikt. Er had een vierde wethouder aangesteld moeten worden. Deze wisseltruc lost niets op.'' Ook Leefbaar Oegstgeest had graag gezien dat het dorp, dat door de aanleg van Poelgeest miljoenen rood staat, een extra bestuurder krijgt.

Van dergelijke kritieken trekt De Ruijter zich niets aan. ,,We hebben genoeg bouwstenen, ook vanuit het ambtelijk apparaat, om deze crisis te overwinnen.'' De wethouder mag nu eerstverantwoordelijk zijn, hij staat er niet alleen voor,. ,,We zijn een collegiaal bestuur. We verdelen de pijn. Nu ga ik een tijdje vooraan staan. Maar naast me staan mijn collega's, die net zo hard meedenken.''

De Ruijter die zichzelf 'de penningmeester van het dorp' noemt, zegt dat hij zich verheugt op de bezuinigingsoperatie die hem wacht. ,,En ik sluit niet uit dat ik daarbij hulp uit onverwachte hoek krijg. Er zijn eerder briljante ideeŽn aan de keukentafel geboren. De burgers van Oegstgeest denken actief mee over de vraag op wat voor een manier we moeten bezuinigen. Waarom zou een praktische huisvrouw niet met de oplossing kunnen komen?''

De Kok, fractievoorzitter van het CDA, de partij van De Ruijter vindt dat met de herverdeling van de portefeuilles de kwaliteiten van de twee wethouders meer tot hun recht komen. Het takenpakket van Meester wordt aangevuld met volkshuisvesting en monumenten. ,,We hebben hier als partij zelf op aangedrongen. Het is een zware klus voor onze man, maar we zetten er met elkaar de schouders onder. Alleen zo kunnen de problemen worden opgelost.''

Jaren achtereen was Poelgeest de verantwoordelijkheid van een wethouder van Progressief Oegstgeest. Fractievoorzitter Klaver: ,,Gezichtsverlies? Ik denk daar niet eens over na. Ik vind die vraag ook niet belangrijk. We moeten het met elkaar doen. Dit is naar omstandigheden de beste oplossing. En voor onze wethouder ben ik blij dat ze niet langer als kop van Jut hoeft te fungeren.''

Wethouder Meester is opgelucht dat ze haar zorgenkind kan overdragen, al blijft ze nauw betrokken bij het project. ,,Ik ben de afgelopen tijd steeds de boodschapper van het slechte nieuws geweest. Ik fungeerde als een bliksemontvanger. Ik maakte de problemen, die voor mijn tijd zijn ontstaan, zichtbaar en kreeg daardoor de wind van voren. Ik heb het de afgelopen tijd heel zwaar gehad en denk dat de taken nu meer evenredig zijn verdeeld.''

Nancy Ubert

Wethouder de Ruijter neemt Poelgeest van collega Rianne Meester-Boertjes over
donderdag 27 februari
Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

Nieuwe wijk steeds meer een financiŽle aangelegenheid

Door Antoon Koch

Vorige week werd aan het begin van de raadsvergadering door B&W medegedeeld dat in samenspraak met de fractievoorzitters van de coalitiepartners Leefbaar Oegst- geest, CDA en Progressief Oegstgeest besloten was het project Poelgeest toe te voegen aan het takenpakket van de wethouder van financiŽn Dirk Jan de Ruijter.

"Het project Poelgeest is gezien de meeste recente ontwikkelingen steeds meer een financiŽle aangelegenheid geworden en past steeds minder thuis binnen een portefeuille ruimtelijke ordening, de verantwoordelijkheid van wethouder Rianne Meester-Broertjes. Dit feit vormt de belangrijkste motivatie voor de beslissing van het Oegstgeester College. Het takenpakket van wethouder Meester wordt aangevuld met de portefeuilles Volkshuisvesting en Monumenten. De nieuwe werkverdeling zal meer balans bieden in de werkzaamheden. VVD- fractievoorzitter Huizing ( oppositie) noemde het schuiven met de portefeuilles niet de oplossing maar slechts het verschuiven vah problemen. Hij toonde zich teleurgesteld over hoe het, na gesprekken met coalitiepartners, door B&W plompverloren te berde werd gebracht en noemde het buitengewoon onbeleefd. Eerder diende de VVD fractie een motie van wantrouwen in tegen wethouder Meester-Broertjes en ook nu handhaafden de liberalen hun mening dat de huidige samenstelling van het college niet opgewassen tegen belangrijke zaken als Poelgeest en het toekomstige Rijnfront.

Denktank VVD denkt na over tekorten Oegstgeest
donderdag 27 februari
Oegstgeester Courant

Terug naar persoverzicht

Door: Wil van Elk

Van de tweehonderd VVD leden in Oegstgeest, kregen honderd een e-mail met de uitnodiging om mee te denken over de problematiek van de dramatische tekorten in Oegstgeest. Er kwamen vijftien reacties en op woensdag 19 februari werd met tien van hen een eerste bijeenkomst belegd in Het Witte Huis. "Ieder idee, is een waardevol idee" was het motto van die avond. De opzet van de VVD denktank is dat ieder lid vanuit de eigen expertise een inbreng kan hebbenbij het zoeken naar oplossingen voor de tekorten van Oegstgeest. Een bedrijfseconoom, een arts, iemand van Wolters Kluwer, KPN, onderwijs, marketing en communicatie, een voormalig gemeenteraadslid en een opleiding adviseur hadden ieder een eigen kijk op de ontstane tekorten en hoe de gemeente 'de boer op' kan om geld te verdienen of te besparen. Voorzitter Vincent Janssen was helder met de opdracht: "Het moeten toekomstgerichte oplossingen zijn."

Tafelzilver
Een aantal voor de hand liggende opties passeerden de revue: het tafelzilver verkopen, zoals Het Drieluik, obligaties uitgeven, herverdeling, erfpacht afkopen en OZB flink verhogen. Daarbij voor ogen houdend dat de tekorten hoogstwaarschijnlijk nog zullen oplopen, zal het moeilijk worden om uit de zorgen te komen; twintig miljoen bezuinigen in niet niks! Maar bovenal blijven er vragen komen: "Moeten we doorgaan met bouwen in Poelgeest en blijven we er geld inpompen ? Wil de Oegstgeestenaar in een randgemeente wonen met veel groen, of willen we alles bebouwen? Wat doen we met de sportvelden?

Terughoudendheid
Om mee te kunnen denken moet je van alles op de hoogte zijn. Door terughoudendheid van de gemeente weet de burger echter weinig over het hele proces. Toch kunnen de VVD raadsleden iets met de door de 'denktank' ingebrachte ideeŽn, zo liet de heer Klaver blijken: "Als fractie zijn we er dag en nacht mee bezig. We zijn blij met jullie inbreng, vooral als het bedragen zijn dat hout snijdt." Hoewel de conclusie die avond was dat 'we' vooruit moeten kijken, komt er toch een onderzoek. De vraag blijft immer hangen of er is gefraudeerd. "Al was het maar om dat uit te sluiten." Op 27 maart komt er een formeel besluit over.

Laksheid bij Leids tunnelproject kost fortuin
zaterdag, 22 februari 2003

Terug naar persoverzicht

Oegstgeest liet kansen liggen

OEGSTGEEST-LEIDEN - De afdeling Infrabeheer Regio West van de Nederlandse Spoorwegen, het huidige ProRail, overlegde in 1993 intensief met Oegstgeest en Leiden over de bouw van station Merenwijk met de tunnel. In het document dat ProRail beschikbaar heeft gesteld, staat onder meer te lezen dat het beslist de bedoeling was om in november 1994 een bouwvergunning aan te vragen. In die tijd leefde bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat nog de gedachte dat die halte rendabel moest zijn. Merenwijk zou ťťn van de vijf haltes worden op de lijn Leiden-Haarlem-Amsterdam. In 1998 stelde het ministerie haar visie bij en werd station Merenwijk alsnog van het lijstje geschrapt.

NS Infrabeheer stuurde Leiden en Oegstgeest in november 1993 een brief met het verzoek officieel te laten weten wat voor tunnel de twee gemeenten gebouwd wilden zien. NS onderhandelde in eerste instantie met Leiden omdat het spoor op Leids grondgebied ligt, maar ook Oegstgeest diende medewerking te verlenen aan het project, omdat zij aan de andere kant van het spoor wegen moest aanleggen. De NS lieten in de brief van november 1993 weten dat zij in 1994 een contract wilden sluiten, zodat een jaar later gebouwd kon worden.

Over de bouw van station Merenwijk mťt tunnel was dus toen al overeenstemming bereikt. De vraag was alleen nog wat voor soort verbinding het moest gaan worden. In de brief vraagt de NS welke variant de voorkeur geniet. Wilden de gemeenten eerst een fiets-voetgangerstunnel laten aanleggen om in een later stadium een extra doorgang voor autoverkeer te maken - de kosten werden daarbij geraamd op 7,4 miljoen gulden - of moest de NS de beide tunnels in ťťn keer meenemen, hetgeen op een bedrag van 6,3 miljoen oude valuta neerkwam. Voor hoeveel miljoenen de tunnel nu in de begroting staat opgenomen, willen B en W Oegstgeest niet zeggen. Zeker is dat het om miljoenen meer gaat.

Nancy Ubert

vrijdag, 28-02-2003
Zuid-Hollands Landschap bezorgd om polders Poelgeest

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Stichting Het Zuidhollands Landschap heeft geen goed woord over voor het idee van de gemeente Oegstgeest om woningen te bouwen in het natuurgebied dat grenst aan nieuwbouwwijk Poelgeest. De aanleg van het natuurgebied in de Klaashennepoelpolder en een deel van de Veerpolder is in een vergevorderd stadium. ,,De kostbaarste inrichtingsmaatregelen zijn getroffen'', zegt Johan van den Berg van het Zuid-Hollands Landschap.
,,Er is alleen nog een laatste staartje werk te doen in de Veerpolder. Ga je woningen bouwen dan is dat een gigantische vernietiging van investeringen en een mokerslag voor de natuur'' De bouw van huizen in het natuurgebied is ťťn van de gedachten waarmee de gemeente Oegstgeest speelt, om uit de financiŽle malaise te komen. Het Zuid-Hollands Landschap is al sinds 1996 betrokken bij de inrichting van het natuurgebied. Ook is afgesproken dat de stichting het gebied in eigendom krijgt. ,,De overeenkomst waarin de overdracht is geregeld is in concept al gereed,'' aldus Van den Berg. Door de miljoenentekorten bij de gemeente dreigt het volgens hem de verkeerde kant op te gaan met het poldergebied. In het natuurgebied is inmiddels een ingenieus watercirculatiesysteem aangelegd.
Hierdoor kan een aanzienlijk deel van het hemelwater uit de nieuwbouwwijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van een moerasachtige natuur. ,,Met name dit watersysteem speelde een belangrijke rol bij de aanleg van de nieuwbouwwijk, die een duurzaam opgezette wijk moest worden. Die ambitie zet men gewoon overboord.
'' Het onlangs bekend gemaakte plan van de Rijnlandse Molenstichting om de in het natuurgebied gelegen Poelmolen te knappen klinkt Van den Berg wel als muziek in de oren. ,,Dat versterkt de steun voor behoud van de polders. We hebben er altijd op aan gedrongen dat de molen wordt behoed voor verder verval.'' Huizen neerzetten in de polders betekent ook een streep door een wandel- en fietsgebied. ,,Dat zou voor de bewoners van Poelgeest een teleurstelling zijn. Zij hebben hun woningen gekocht met het vooruitzicht dat ze naast een natuurgebied komen te wonen. Dat is een op schrift gestelde belofte.''

Bouwbedrijf Du Prie hoopt op 'tunnelcompromis'
woensdag, 05-03-2003

Terug naar persoverzicht

'We zijn geen filantropische instelling, we willen ons geld terugzien'

OEGSTGEEST/LEIDEN - Bouwbedrijf Du Prie hoopt dat de gemeenten Leiden en Oegstgeest op korte termijn een compromis kunnen sluiten over de spoortunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk. Als Leiden bijvoorbeeld bereid is mee te betalen, vallen de kosten voor Oegstgeest minder hoog uit en zou de gemeenteraad wel eens kunnen besluiten de verbinding toch aan te leggen. ,,Dat zou de mooiste oplossing zijn. Dan weten wij niet alleen waar we aan toe zijn, maar kunnen we eindelijk gaan bouwen aan de Clusiuslaan in Poelgeest'', zegt directeur Joop Du Prie.

Samen met de Stichting Leidse Studentenhuisvesting heeft Du Prie een omvangrijk bouwproject voor de Clusiuslaan ontwikkeld. Met in verhouding tot andere bouwprojecten in Poelgeest veel sociale woningbouw. Daarnaast worden onder meer praktijkruimten voor medici en een supermarkt gebouwd. Tonnen euro's heeft de plannenmakerij de SLS en Du Prie al gekost. ,,Het resultaat is er, we kunnen zo aan de slag met het plan dat ondanks alle beperkingen rendabel lijkt te zijn.''

De eerste paal zou in augustus 2002 de grond ingaan, maar inmiddels is duidelijk dat het nog maanden gaat duren voordat de bouwer aan de slag kan. Doordat Oegstgeest bij de aanleg van de nieuwbouwwijk miljoenen euro's rood staat, wil de gemeente rigoureus bezuinigen. De gemeente overweegt onder meer de tunnel naar de Merenwijk te schrappen. Dat heeft verregaande gevolgen voor de bouw aan de Clusiuslaan. Het bouwproject wordt namelijk in tweeŽn gesplitst door de weg die naar de tunnel leidt. In boogvorm wordt over de straat heen gebouwd. Du Prie: ,,Als die tunnel nu niet wordt aangelegd, heeft die weg geen zin. Dan rijd je de dijk in.''

Het domino-effect reikt nog verder. Geen tunnel betekent hoogstwaarschijnlijk dat er ook geen supermarkt met parkeergarage komt. Want dankzij een verbinding met de Merenwijk wordt het afzetgebied van winkel groter. Oegstgeest, die de parkeergarage zou betalen, is niet van plan ook maar een cent voor die voorziening neer te tellen als de tunnel achterwege blijft. Een nieuw bouwplan voor de Clusiuslaan zonder parkeergarage en beduidend minder sociale woningen brengt volgens B en W meer geld in het laatje.

Als de gemeenteraad besluit het over een andere boeg te gooien, kunnen de SLS en Du Prie hun bouwplannen dus in de prullenbak gooien. ,,Afwachten'', is de berustende reactie van Du Prie. ,,We zijn geen filantropische instelling. De som die we hebben voorgefinancierd, willen we op de een of andere manier terugzien. Desnoods verdienen we het geld terug met een nieuw bouwplan, maar liever niet natuurlijk. Ook voor de bewoners van Poelgeest zou het goed zijn als er eindelijk weer eens wordt gebouwd in hun wijk.''

De aanleg van de spoortunnel is ťťn van de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant dat Oegstgeest met Leiden heeft gesloten. Indertijd waren de NS bereid fors mee te betalen aan de verbinding. Toen na jaren soebatten bleek dat station Merenwijk niet gebouwd zou worden, zagen de NS de noodzaak van de tunnel niet meer in. Hoewel Oegstgeest geld 'wint' door de tunnel niet aan te leggen, brengt die beslissing minder geld in het laatje dan men in eerste instantie zou denken. Om van of naar Poelgeest te komen, is slechts ťťn weg af te rijden. Hoe dan ook moet de nieuwbouwwijk een tweede ontsluiting krijgen. De gemeenteraad van Oegstgeest buigt zich deze maand voor het eerst serieus over het tunneldilemma.

Nancy Ubert

Drie voetbalvelden in Hennepoelpolder
zaterdag, 08-03-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De Klaas Hennepoelpolder, nu nog de groene achtertuin van nieuwbouwwijk Poelgeest waaraan zo hard wordt gewerkt, kan wel een nieuwe bestemming krijgen. Het gemeentebestuur van Oegstgeest overweegt in dit gebied drie voetbalvelden aanleggen. Dat blijkt uit het plan 'Ombuigingen Poelgeest', waarin nog zes andere bezuinigingsvoorstellen staan om de miljoenenschuld van het dorp te overwinnen. Het rapport is gistermiddag aan de raadsleden verstuurd.

Met de Veerpolder draagt de Klaas Hennepoelpolder bij aan de waterhuishouding in het gebied. Volgens het oorspronkelijke ontwikkelingsplan blijven de polders natuurgebied. Het college wil het over een andere boeg gooien. Drie voetbalvelden moeten worden aangelegd. Die velden zijn voor ASC bestemd. Op het huidige voetbalterrein van de vereniging, in het hart van Oegstgeest, kunnen dan nieuwe huizen gebouwd worden. Met dit idee denken burgmeester en wethouders flink geld te verdienen. De plannen die ASC koesterde voor een verhuizing naar de Overveerpolder komen hiermee onder druk te staan.

Er zijn nog grotere obstakels. De polder is eigendom van de gemeente Warmond. De provincie heeft onlangs het streekplan vastgesteld, waarin de groenfunctie van het gebied is vastgelegd. Oegstgeest heeft dus met de twee overheden nog een aardig robbertje te vechten. Ook is nog niet bekend of de Flora- en Faunawet verbiedt om van het oorspronkelijke natuurcompensatiegebied een speelterrein te maken.

Een Milieu Educatief Centrum in boerderij Zwetsloot is van de baan. Het college wil de boerderij verkopen aan jachthaven Warmonderhek. De eigenaar van de jachthaven ziet uitbreiding van zijn bedrijf wel zitten en overlegt daarover met de gemeente. De jachthaven en de voetbalvereniging zouden een parkeerterrein kunnen delen. Dit zou meteen de parkeeroverlast langs de Haarlemmertrekvaart oplossen. Het collegeplan verdrukt meer groen in Poelgeest. Vijftig appartementen moeten in het Heemlandpark komen te staan.

Het college houdt er rekening mee dat bewoners hard ten strijde trekken tegen dit idee. Ook de Veerpolder staat op het bouwlijstje van B en W. Al vraagt het college zich af of dat wel realistisch is, want de provincie lijkt vastbesloten dit natuurgebied te sparen. Verder overwegen B en W op de aanleg van de tunnel tussen Poelgeest en de Leidse Merenwijk te besparen. Dat dit verregaande gevolgen heeft voor het bouwplan, stond deze week al eerder in deze krant beschreven.

Alle 'grove' bezuinigingsvoorstellen die het college een paar maanden geleden opsomde, staan in het plan van aanpak uitgebreid beschreven. Daarbij staan de soms verregaande consequenties onomwonden genoemd. Duidelijk is dat niet elke maartregel even realistisch of snel uitvoerbaar is. De raad heeft nog de mogelijkheid om initiatieven te ontplooien voor de bezuinigingsoperatie, die meer dan 15 miljoen euro moet opleveren. B en W hebben zich in eerste instantie vooral op maatregelen in en rond Poelgeest toegespitst. Terwijl de vier politieke partijen in Oegstgeest herhaaldelijk lieten horen dat zij niet alleen de nieuwbouwwijk willen uitkleden. Het college wil de raad in mei een lijst met bezuinigingsvoorstellen presenteren. Daarin staan dan ook plannen die de nieuwbouwwijk niet raken. Ook zijn daarin de bruikbare ideeŽn van burgers opgenomen. Nadat bekend was geworden dat Oegstgeest zich met de aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest diep in de schulden stak, zijn veel inwoners gaan meedenken over de vraag hoe de schuldenlast verminderd kan worden.

Blunderend Oegstgeest koopt in Poelgeest vervuilde grond
maandag 10 maart 2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - In de haast om zo snel mogelijk met de bouw van de Lange-Voortbrug naar Poelgeest te kunnen beginnen, heeft Oegstgeest niet goed op zijn tellen gepast. De gemeente heeft grond aangekocht die ernstig vervuild is met onder meer zware metalen. Het college vreest dat het niet mogelijk is de saneringskosten op de vorige eigenaar te verhalen.

Met jachthaven Welgelegen onderhandelde Oegstgeest in 2000 over de aankoop van grond voor de aanleg van de brug die de nieuwbouwwijk met de rest van Oegstgeest moet verbinden. De gemeente wist dat de bodem verontreinigd was, maar de toenmalig projectleider ging ervan uit dat de vervuiling wel meeviel en geen probleem vormde voor de aanleg van een openbare weg. Dat voor de bouw van de brug grond afgegraven moest worden, is destijds 'vergeten'.

Het ging echter niet alleen om een eenvoudige strook asfalt, maar om een omvangrijk bouwproject. ,,Aan het probleem van een grotere vervuiling is men te snel voorbij gegaan'', schrijven B en W aan de raad. De gemeente wist dat de grond vervuild was en de verontreiniging verder onderzocht moest worden, maar toch heeft zij het terrein aangekocht. Dat brengt Oegstgeest in een onfortuinlijke positie. Als de gemeente gaat proberen verhaal te halen, heeft ze bijna geen poot om op te staan. Het college wil voorlopig geen advocaat in de arm nemen. Dit zou volgens B en W alleen maar extra kosten met zich meebrengen. Mocht verder onderzoek andere zaken aan het licht brengen, dan kan Oegstgeest altijd nog een jurist inschakelen, aldus het college. 'Welgelegen' is niet het enige Poelgeest-terrein dat is vervuild. Ook andere stukken van de nieuwbouwwijk moeten worden gesaneerd. De grote schoonmaak gaat de gemeente minimaal 1,5 miljoen euro kosten. In de nieuwe grondexploitatie Poelgeest, die pijnlijk duidelijk maakt dat Oegstgeest afstevent op een tekort van meer dan 19 miljoen euro, is rekening gehouden met een bedrag van 1,8 miljoen voor saneringskosten.

Nancy Ubert

Raadsonderzoek Poelgeest zo goed als zeker
woensdag, 12-03-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - De fractievoorzitters van de vier politieke partijen in Oegstgeest willen in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad een onderzoeksplan voor Poelgeest presenteren. Leefbaar Oegstgeest, CDA, Progressief Oegstgeest en oppositiepartij VVD zijn het erover eens, dat op zo kort mogelijke termijn onderzocht moet worden hoe het mogelijk is, dat de gemeente bij de bouw van de nieuwe wijk zo veel blunders heeft gemaakt. Het onderzoek wordt uitbesteed, laat fractievoorzitter Eegdeman van Leefbaar Oegstgeest, de grootste partij van het dorp, weten. De griffier van de raad heeft op verzoek van de politici offertes gevraagd bij een aantal bureaus dat een dergelijke klus voor zijn rekening kan nemen.

De fractievoorzitters bereiden het onderzoek met elkaar voor. Eegdeman: ,,De grote lijnen zijn uitgestippeld. Eerst willen we weten wat er in de planfase, de periode 1992-1995, is gebeurd. Afhankelijk van de dingen die komen bovendrijven, kunnen we onze vragen specificeren. Vervolgens onderzoeken we de onderhandelingsfase en proberen we te ontdekken wie bepaalde beslissingen waarom heeft genomen.'' Tenslotte neemt het onderzoeksteam de 'Meesterperiode' onder de loep. Wethouder Meester werd in mei 2001 verantwoordelijk voor Poelgeest. Een paar maanden na haar aantreden liet toenmalig staatssecretaris Remkes weten dat hij de bouwsubsidie terugeiste, omdat Oegstgeest zich niet aan afspraken hield. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts.

Het ene na het andere lijk kwam uit de kast. Zelf heeft Meester steeds gezegd dat zij slechts bestaande, verborgen problemen zichtbaar maakte. Maar de VVD twijfelde aan haar capaciteiten en diende twee maanden geleden een motie van wantrouwen in. Meester overleefde die, maar onlangs meldden burgemeester en wethouders dat de portefeuilles waren herverdeeld.
Nu is wethouder De Ruijter verantwoordelijk voor Poelgeest. De vier fractievoorzitters willen dat het onderzoek op de kortst mogelijke termijn begint. Oegstgeest stevent bij de bouw van Poelgeest af op een tekort van 19 miljoen euro. Het CDA wil niet alleen onderzoek naar het verleden doen, maar ook een officiŽle hoorzitting houden om de burgers de kans te geven mee te praten over de rigoureuze bezuinigingen die het dorp staan te wachten. Vanavond, in de commissie ruimte en groen, hopen de christen-democraten de andere partijen te overtuigen van de noodzaak van deze volkspeiling.

Nancy Ubert

Poelgeesters dreigen met schadeclaims
donderdag, 13-03-2003

Terug naar persoverzicht

OEGSTGEEST - ,,Misselijk makend, deze brute moord op een klein stukje groen.'' ,,Als de gemeente Oegstgeest een firma was met wie ik zaken deed, zou ik de concurrent eens polsen.'' ,,We zijn bedonderd.'' Bewoners van Poelgeest gebruikten in de commissie ruimte en groen ferme taal om duidelijk te maken, dat het schandalig is dat de gemeente wil bezuinigen op de verdere aanleg van hun wijk. En ze dreigden met schadeclaims als Oegstgeest zijn bezuinigingsplannen doorzet.

Duizenden euro's extra heb je neergeteld om een huis in een wijk te kopen waar je 'bewust groener woont', zoals de gemeente Poelgeest aanprijst. Een gesloten systeem voor het oppervlaktewater, extra groen in de buurt, een mooi wijkpark waar de fauna welig tiert. Het houdt niet op. De plannen voor Poelgeest kenden een hoog ambitieniveau. Kťnden. Want nu blijkt dat de gemeente op een tekort van ruim 19 miljoen euro afstevent, bedenken burgemeester en wethouders allerlei plannetjes om goedkoper uit te zijn. Dat pikken de bewoners niet. Ze hebben hun huizen gekocht omdat Poelgeest een wijk werd waar elke andere gemeente jaloers op zou zijn. Duurzaam, ruim, groen en milieuvriendelijkheid zouden de karaktertrekken zijn. Daarvoor wilden de bewoners graag meer betalen. Per slot van rekening kun je voor veel minder geld een gelijkwaardig huis in een andere buurt of andere gemeente kopen.

In het 'plan van aanpak ombuigingen Poelgeest' staan tal van voorstellen die het oorspronkelijke karakter van de wijk behoorlijk aantasten, vinden de bewoners. Zo denken B en W erover het geplande Heemlandpark vol te bouwen met huizen. ,,Een doodsteek voor het groene hart van onze wijk'', zegt wijkbewoner Hahn. ,,Een park heeft een sociale en culturele functie.'' ,,Kan ik de gemeente Oegstgeest wel vertrouwen'', vraagt Schaasberg zich af, nadat hij de bezuinigingsplannen van het college onderuit heeft gehaald. Rodenburg hekelt het plan om toch geen milieueducatief centrum aan de grens van Poelgeest te bouwen.

De Poelgeest-bewoners winden er geen doekjes om: Oegstgeest kan forse schadeclaims verwachten als de gemeente besluit de bezuinigingsoperatie in hun wijk uit te voeren.

Nancy Ubert

Meerderheid wil niet meteen beknibbelen op Poelgeest
zaterdag, 15-03-2003

Terug naar persoverzicht

Hoorzitting over verregaande bezuinigingen in Oegstgeest

OEGSTGEEST - Inwoners van Oegstgeest krijgen de kans om mee te praten over de verregaande bezuinigingsoperatie die de gemeente voorbereidt. Op initiatief van het CDA organiseren de politieke partijen een speciale hoorzitting.

Het college heeft een proefballonnetjes opgelaten voor een rigoureuze bezuiniging op de verdere aanleg van nieuwbouwwijk Poelgeest. CDA-wethouder De Ruijter, die sinds drie weken de scepter over de nieuwbouwwijk zwaait, hoopt dat de gemeenteraad zich in zijn eerstvolgende vergadering uitspreekt over die voorstellen. Progressief Oegstgeest, zo laat fractievoorzitter Klaver weten, heeft echter geen zin om uitsluitend over de besparingen op Poelgeest te debatteren, zo lang niet duidelijk is op wat voor andere manieren de gemeente geld kan besparen. ,,En de reacties van de Poelgeest-bewoners liegen er niet om. Laten we daar alsjeblieft rekening mee houden.''

De inwoners van Poelgeest hebben deze week op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt dat zij tot hun laatste snik vechten tegen wat zij beschouwen als de teloorgang van hun wijk. De plannen voor de nieuwbouwwijk waren indertijd ambitieus. Poelgeest zou het summum van duurzaamheid zijn. Nu Oegstgeest miljoenen tekort komt, proberen burgemeester en wethouders die ambitieuze plannen bij te stellen. Dat pikken de bewoners niet. Ze dreigen met forse schadeclaims. De Oegstgeestse politici zeggen weliswaar dat zij voor die dreigementen niet gevoelig zijn, maar de meeste volksvertegenwoordigers vinden wel dat zij goed moeten luisteren naar de inwoners. CDA-fractievoorzitter De Kok: ,,Ik ben onder de indruk van de mensen die van zich hebben laten horen. Niet alleen omdat zij dat in groten getale hebben gedaan, maar ook vanwege de kwaliteit die zij tentoonstelden. Dit toont aan dat de hoorzitting, waar het CDA maanden om heeft moeten bedelen, hard nodig is.''

De hoorzitting laat nog een maand of twee op zich wachten. Oegstgeest heeft tijd nodig om alle suggesties, plannen en voorstellen die inwoners hebben gedaan, uit te werken. In afwachting van die bezuinigingsideeŽn wil een groot aantal politici liever niet praten over de voorstellen die uitsluitend met Poelgeest hebben te maken. Huizing, fractievoorzitter van oppositiepartij VVD: ,,Het is nogal prematuur allemaal.'' Volgens hem kun je het bezuinigingsplan voor Poelgeest beter beoordelen in samenhang met andere opties. ,,Misschien komen we er wel achter dat we de komende twee jaar flink kunnen besparen door geen nieuwe verkeersremmers aan te leggen.''

Volgens raadslid Van Weeren van Leefbaar Oegstgeest, staan in het rijtje besparingen een paar 'showstoppers'. Van Weeren is ervan overtuigd dat het college de gemeenteraad een aantal bezuinigingsvoorstellen presenteert, die verre van realistisch zijn.

Toch hoopt wethouder De Ruijter in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering te horen hoe de volksvertegenwoordigers denken over plannen als: geen tunnel naar de Merenwijk, bebouwing van de Veerpolder en geen wijkpark maar extra bebouwing. ,,Als de raad nou zegt welke kant ik op moet, hoef ik niet aan een dood paard te trekken.''

Nancy Ubert

 

Scherpe kritiek op wethouder Meester
donderdag, 20-03-2003

Terug naar persoverzicht

'Wat een domme deal, dat Kwaakhaven'

OEGSTGEEST - Wethouder Meester (Progressief Oegstgeest) ligt onder vuur. Ze heeft de plank goed misgeslagen toen zij een klein jaar geleden de gemeenteraad van Oegstgeest voorstelde om in de nieuwe wijk Poelgeest een stuk grond te kopen van projectontwikkelaar Jos Jansen. Meester dacht een koopje te hebben, maar de grond blijkt ernstig vervuild te zijn. De sanering kost de gemeente veel geld. De gemeenteraad neemt haar die dure fout behoorlijk kwalijk, zo bleek in de commissie ruimte en groen.

Verscheidene stukken grond in nieuwbouwwijk Poelgeest zijn zo ernstig verontreinigd, dat het de gemeente Oegstgeest anderhalf miljoen euro gaat kosten om die te saneren. De plek waar voorheen jachthaven de Kwaak was te vinden, is een van die vervuilde terreinen. Meester, die milieukunde heeft gestudeerd, had kunnen weten dat geen enkel jachthaventerrein 'schoon' blijft. Zij had veel voorzichtiger moeten zijn bij de aankoop van die grond, vindt een meerderheid van de commissie. Meester: ,,Ja, ik ben milieukundige. Maar als wethouder ben je met zoveel zaken tegelijk bezig. Je gaat er van uit dat de informatie die de projectleider je geeft betrouwbaar is, dat de ambtenaren hun werk goed doen en dat je als wethouder uitsluitend de politieke afwegingen hoeft te maken.''

Het geeft Van Dijk van Leefbaar Oegstgeest allemaal een 'heel naar' gevoel, zegt ze. ,,Als je milieukundige bent, dan wil je bij zoiets toch weten hoe de vork in de steel zit? Het is je vakgebied, dan ben je toch extra alert?'' ,,Al is de wethouder parttime astronaut. Ze moet gewoon haar werk goed doen'', briest VVD'er Huizing.

De blunder van Meester stamt uit de periode dat pijnlijk duidelijk werd, dat de aanleg van Poelgeest niet voorspoedig verliep en dat de exploitatiecijfers steeds dramatischer werden. Precies in de maand dat de raad het voorstel voor de aankoop van de Kwaak-grond moest nemen, werd toenmalig projectleider Van Valkenhoef de laan uitgestuurd. ,,We zaten in een periode van afbreken en opnieuw beginnen'', verdedigt Meester zich. ,,Maar'', geeft ze toe, ,,de voorbereiding op deze transactie had anders gekund.''

Het had zeker anders gemoeten, vinden de commissieleden. In maart 2000 verscheen een rapport, waarin staat dat het terrein vervuild is. Ruim een jaar later concludeert de Milieudienst West-Holland dat het goed mis is en dat de ernstige vervuiling bij de provincie aangemeld moet worden. Wanneer de gemeenteraad weer een jaar later over de aankoop van het terrein moet beslissen, staat hierover in de raadsstukken geen letter vermeld. Het belangrijke milieurapport is om onverklaarbare redenen achterin de archiefkast blijven liggen. ,,Wat een rommelige organisatie, wat een onachtzaamheid en ondeugdzaamheid'', is het verwijt van CDA'er De Blaeij. Ook Meesters partijgenoot Klaver steekt zijn kritiek niet onder stoelen of banken: ,,Wat een domme deal, dat Kwaakhaven.''

Het gaat nu allemaal anders, haast Meester zich te zeggen. Tegenwoordig vertrouwt ze de projectleider of de ambtenaren niet blindelings meer. En een terrein wordt voortaan alleen nog gekocht als daar een verklaring van schone grond bij zit. ,,Zo doen we dat nu ook bij Rijnfront.''

In hoeverre de Oegstgeestse politici de wethouder haar misstap kwalijk nemen, moet blijken in de raadsvergadering die volgende week wordt gehouden. Overigens heeft Meester al eens eerder een motie van wantrouwen overleefd. Als wethouder voor Poelgeest werd zij, na forse kritiek, enige tijd geleden vervangen door haar CDA-collega De Ruijter. De gemeenteraad had er geen vertrouwen meer in dat Meester het probleem van de miljoenentekorten in de nieuwbouwwijk de baas zou kunnen worden.