Voorlopige planning Poelgeest

Hieronder staat de voorlopige planning van de werkzaamheden en opleveringen van het plan Poelgeest.
De tijdstippen zijn indicaties en ik kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van deze planning. Dus niet alvast de verhuizers en tuinmannen bestellen.

ID Taskname Start Finish
1 Bouwplannen fase 1
8 Oplevering
9 Broekerhoqes zuid (2/3)
15 Oplevering
16 Tuinmuur zuid (4)
22 Oplevering
23 Renbaan zuid (5)
29 Oplevering
30 Simontjesveld zuid (6)
36 Oplevering
37 Hof heemland (7)
43 Oplevering
44 Heemland terras 7-9 (8)
50 Oplevering
51 Heemland terras 1-6 (9)
57 Oplevering
58 Willem vd Bergh (10)
64 Oplevering
65 Cobra woningen (11)
71 Oplevering
72 Cobra school (11)
78 Oplevering
augustus-97
maart-99
augustus-97
maart-99
augustus-97
maart-99
augustus-97
september-99
augustus-97
november-99
augustus-97
januari-00
augustus-97
december-99
augustus-97
juni-00
augustus-97
juni-99
april-98
januari-00
april-98
januari-00
oktober-00
april-99
oktober-99
oktober-99
oktober-99
oktober-99
september-99
september-99
december-99
december-99
maart-00
maart-00
februari-00
februari-00
oktober-00
oktober-00
juni-99
juni-99
februari-00
februari-00
januari-00
januari-00
79 Bouwplannen fase 2
80 Kwaakhof (22)
87 Oplevering
88 Clusisiuslaan (12)
94 Oplevering
95 Broekerhoqes noord (13)
101 Opievering
102 Tuinmuur Noord (14)
108 Oplevering
109 Burcht holle mare (15)
115 Oplevering
februari-98
februari-98
februari-00
oktober-98
oktober-00
december-98
oktober-00
december-98
januari-01
februari-99
oktober-00
februari-01
maart-00
maart-00
januari-01
januari-01
februari-01
februari-01
februari-01
februari-01
november-00
november-00
116 Bouwplannen fase 3
117 Renbaan noord (17)
123 Oplevering
124 Heemland terras 10-14 (18)
130 Oplevering
131 Lange voortse strip (19)
137 Oplevering
138 Serres (20)
144 Oplevering
145 kwaakboog (21)
151 Oplevering
maart-99
maart-99
februari-01
maart-99
december-00
augustus-99
oktober-00
mei-99
februari-01
mei-99
februari-01
mei-01
maart-01
maart-01
mei-01
mei-01
oktober-00
oktober-00
mei-01
mei-01
mei-01
mei-01
152 Bouwrijp maken
153 Sanering Kwaakhof+procedure
154 Grondwerk(12,13,14,15,16)
155 Grondwerk (17,9,20,21,22)
156 Riolering 1 + RWZI
157 Bouwwegen en riolering (12+14+15)
158 Bouwwegen en riolering (13)+ (16)
159 Bouwwegen en riolering 17-22
160 Tijd. ontsl. woonverkeer
161 Aansluitingstadsverwarming
januari-98
januari-98
december-98
mei-99
oktober-98
april-99
april-99
mei-99
december-98
januari-99
oktober-99
april-98
mei-99
oktober-99
januari-99
mei-99
mei-99
juni-99
januari-99
januari-99
162 Woonrijp maken/ inrichting
163 Woonrijp maken 1 -4
164 Woonrijp maken 5
165 Inrichting speelplekken
166 Bepalen programma
167 Voorlopig ontwerp/begroting
168 Overleg wijkplatform
169 Besluitvorming
170 Definitief ontwerp
171 Aanleg parkgroen
172 Hoogspanningszone
173 Stadspark
174 Verwerving
175 Sanering stadspark
176 Inrichting
177 Uitv. spoorzone
oktober-98
januari-99
oktober-99
oktober-98
oktober-98
november-98
november-98
december-98
januari-99
januari-99
januari-99
januari-99
januari-99
september-99
november-99
januari-99
februari-00
april-99
februari-00
februari-99
oktober-98
november-98
december-98
december-98
februari-99
februari-00
mei-99
februari-00
februari-99
november-99
februari-00
april-99
178 Groter civieltechnisch werk
179 Brug Haarlemmertrekvaart
180 Ontwerp
181 Besluitvorming
182 Procedure
183 Aankoop
184 Voorbereiding uitvoering
185 Voorophoging
186 Uitvoering
187 Brug Holle Mare
188 Ontwerp
189 Voorbereiding uitvoering
190 Uitvoering
191 Opknappen Kwaakbrug
192 Tunnel NS
193 Ontwerpfase
194 Besluitvorming
195 Voorbereiding uitvoering
196 Uitvoering
197 Div. kunstwerken (bruggen)
198 Aanleg groen noord
199 Geluidscherm
200 Waterhuishouding
201 Afwatering Veerpolder (flexibel peil)
202 Automatisering gemalen en stuwen
203 Nieuw gemaal
204 Studie grondbalans
205 KHP als helofytenfilter
206 Nieuw gemaal woonwagens
207 Watergangen de Kwaakhof
208 Dimensionering kunstwerken + bouw
209 PVE scheepswerf en jachthaven
210 Afstemming waterhuishouding bouwplannen
211 Inlaat holle Mare
212 Afkoppeling verharde opp. woongebieden
213 Inrichtingsplan waterhuishouding Poelgeest
oktober-98
januari-99
januari-99
aprii-99
mei-99
januari-99
augustus-99
augustus-99
juni-00
oktober-98
oktober-98
november-98
februari-99
mei-99
januari-99
januari-99
september-99
september-99
september-00
mei-99
mei-99
januari-99
oktober-98
januari-99
november-99
oktober-98
december-98
december-98
januari-99
maart-99
oktober-98
januari-99
januari-99
januari-99
januari-99
december-98
september-01
oktober-00
april-99
mei-99
juni-00
augustus-99
oktober-99
februari-00
oktober-00
april-99
november-98
februari-99
april-99
augustus-99
september-01
augustus-99
september-99
september-00
september-01
december-99
december-99
december-99
januari-01
januari-99
januari-00
januari-00
januari-99
augustus-99
januari-99
maart-99
januari-00
januari-99
januari-99
januari-99
januari-01
februari-99
214 Overigen
215 Fietsroute naar Leiden
216 Voorstel onderzoek
217 Overleg gemeene Leiden
218 Budgetvaststelling
219 Voorbereiding en uitvoering
220 Woonboten + oever
221 MEC
222 Haalbaarheidsonderzoek
223 Voorbereiding/ontwerp
224 Uitvoering
225 Tijdelijke voorzieningen
226 Inventarisatie behoeffe
227 ExploitatieopzeV bebroting
228 Besluitvorming
229 Huurcontracten/overeenkomsten
230 Realisatie
231 Openbaar vervoer
232 Afdekking en filterfund. zuivering
233 Afdekking vdt1
234 Afdekking vdt2
235 Filterfundatie
236 Wijkbeheer
238 Overleg wijkvertegenwoordiging
239 Discussiestuk buurtbeheer
240 Besluitvorming ontw. richting
241 Uitwerking beheersplan
242 Besluitvorming
243 Implementatie
244 Bestemmingsplan
januari-98
januari-99
januari-99
februari-99
maart-99
april-99
januari-99
januariu99
januari-99
mei-99
juni-00
januari-99
januari-99
februari-99
februari-99
maart-99
mei-99
januari-98
december-98
december-98
december-98
december-98
december-98
januari-99
maart-99
mei-99
juni-99
oktober-99
oktober-99
februari-98
december-00
maart-00
januari-99
maart-99
april-99
maart-00
februari-00
november-00
mei-99
juni-00
november-00
augustus-99
januari-99
februari-99
maart-99
mei-99
augustus-99
de cemb er- 99
september-99
juni-99
september-99
september-99
augustus-00
februari-99
mei-99
juni-99
oktober-99
oktober-99
februari-00
november-00
Renvooi
Vet = hoofdstuk
Cursief = onderdeel overleg bewonersplatform
De tussen haakjes gepiaatste cijfers in de kolom "Task-name" verwijzen naar de bouwplan