Uit: Leids Nieuwsblad vrijdag 2 oktober 1998

Veel wuivende rietplanten in landschapsplan Poelgeest
OEGSTGEEST

Binnen een paar jaar ligt er bij de duurzame woonwijk Poelgeest een groot natuurgebied. De polders worden zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht. Waar nu weiland ligt, staat straks wuivend riet met een enkel elzenbosje. De relatie van de polders met het oude plassengebied wordt hersteld en er ontstaat bij de woningen een nieuw recreatiegebied. Dat staat in het woensdag gepresenteerde ontwerp landschapsplan dat is gemaakt door DS landschaps architecten uit Amsterdam.

door Kees van Dam

Het idee voor een natuurgebied komt niet uit de lucht vallen. Voordat begonnen werd met de aanleg van de wijk Poelgeest is er door het Centrum voor Milieustudies in Leiden een milieueffectrapportage (mer) gemaakt. Daarin staat dat de natuur die door het huizen bouwen verloren gaat gecompenseerd kan worden met een natuurlijke inrichting van het noordelijk deel van de nieuwbouwwijk. 'Het is uniek dat er ai bij de aanleg van een nieuwe woonwijk geld gereserveerd wordt om verloren gegaan natuurgebied te kunnen compenseren'", aldus projectwethouder Guus van Elsen

Er wordt in het landschapsplan veel gebruik gemaakt van rietlanden zo komen er ecologische verbindingen langs de Haarlemmertrekvaart en de Warmonder Leede. Daar worden de oevers glooiender gemaakt en rietplanten neergezet. De rietlanden worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de woonwijk. De sloot langs de spoorlijn naar Schiphol en Haarlem en het gebied onder de hoogspanningsleidingen Worden ook voorzien van riet. Langs de dijkjes van het riviertje de Holle Mare komt een bomenrij waardoor de Veerpolder, de Broek en Simontjespolder en de Klaas Hennepoelpolder zichtbaar worden in het landschap. "De begroeiing is bijna gelijk aan die van het Joppe. Mensen moeten echt het idee krijgen dat zij langs de Kagerplassen wonen", licht Maaike Stiphout van landschapbureau DS toe.

Het nieuwe natuurgebied wordt ook gebruikt voor de opslag van water en het zuiveren daarvan. De rietlanden reinigen het water en slaan het vervolgens op. Als er in het voor of najaar veel water valt lopen delen van de rietvelden onder water.

In de zomer vult de watervoorraad de grondwaterstand aan als die te laag dreigt te worden Door deze methode van werken hoeft er geen vuil water uit de Haarlemmertrekvaart gehaald te worden. Uiteindelijk moet het slootwater in de wijk Poelgeest van zwemwaterkwaliteit zijn. Recreatie neemt een belangrijke plaats binnen het landschapsplan. Er komen paden te liggen die dwars door de rietvelden gaan of over de polderdijken lopen. Er komt een fietspad langs het spoor bij Warmond en een fietstunnel op de plaats waar nu de onderdoorgang van het riviertje de Holle Mare ligt. Midden in de woonwijk komt een park dat dienst moet gaan doen als speel en ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Kunstwerken moeten de woonwijk verder verlevendigen en de gemeente Oegstgeest heeft kunstenaar Aanspan Roepers benaderd om een plan te maken voor kunst die aansluit op de aan te leggen rietvelden. "Losse" kunstwerken wil de gemeente niet hebben De kunst moet een onderdeel uitmaken van het stedelijk en landelijk gebied.

Het landschapsplan, het winnende ontwerp voor de school Poelgeest en de kunstideeën worden gepresenteerd tijdens een gecombineerde commissievergadering op woensdag 7 oktober in het gemeentehuis van Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 13. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.