Uit: Leids Nieuwsblad vrijdag 5 maart 1999

Oegstgeest stort vergoeding voor 'illegale bomenkap'

kruispunt

Als schadevergoeding voor de bomen, die in juli 1997 op de hoek Haarlemmerstraatweg/fietspad Broekweg illegaal werden gekapt, stort de gemeente Oegstgeest 25.000 gulden in het bomenfonds. (Foto: Fotobureau Van den Ende - Boelo Meijer)
Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest stort 25.000 gulden in het Bomenfonds als schadevergoeding voor de bomen, die in juli 1997 op de hoek Haarlemmerstraatweg/ fietspad Broekweg illegaal werden gekapt om de aanleg van een tijdelijke brug naar de nieuwe wijk Poelgeest in de Broek en Simontjespolder mogelijk te maken. Tevens heeft de gemeente de plicht om zeventien bomen te herplanten, wanneer de tijdelijke brug verdwenen zal zijn.

door Annetta van Blitterswijk

Het lukte actievoerders zo`n anderhalf jaar geleden uiteindelijk niet om de kap van de in totaal 41 elzen en essen in het zogenaamde Essen- en Elzenbosje tegen te houden. "Ruim twintig politiemensen, honden en dertig ME'ers hadden het terrein afgezet om actievoerders te beletten in de buurt te komen zegt Pieter de Krom, die actief is in de Stichting Broek en Simontjespolder de Vereniging Milieudefensie Leiden en omstreken, Bomenbond Rijnland en Actiegroep Sleutelboom. Ook de bewoners van het Trekvaartplein verzetten zich tegen de kapactie van de gemeente Oegstgeest waarbij de indruk bestond dat deze illegaal was. Dit bleek ook inderdaad het geval te zijn. Er was wel een kapvergunning, maar niet voor alle bomen. De Krom: "Zeventien essen en elzen zijn illegaal gekapt. We hebben daarvan toen aangifte gedaan."

Volgens De Krom werd ondermeer de Ombudsman ingeschakeld en uiteindelijk kwam er resultaat. De gemeente Oegstgeest zal nu ter financiële compensatie een bedrag van 25.000 gulden in het bomenfonds storten. "Dit bedrag is berekend aan de hand van de Methode Raad, waardoor de waarde van de bomen wordt Vastgesteld", aldus De Krom. Ook de herplantplicht is volgens een voorlichter van de gemeente Leiden regel bij het illegaal kappen van bomen. Het Bomenfonds werd hiervan op de hoogte gebracht met een brief van wethouder Jan Laurier, die benadrukt heeft dat de gemeente Oegstgeest de bedoelde bomen per ongeluk heeft meegekapt .

Echt tevreden zijn de actievoerders echter nog niet "Dat de zeventien bomen op dezelfde plek zullen worden teruggeplaatst blijkt niet erg duidelijk uit de brief" vindt De Krom. "De Bomenbond, Stichting Broek en Simontjespolder en Vereniging Milieudefensie hebhen geëist dat het Essen en Elzenbosje met het zelfde aantal, soort, en leeftijd struiken en ander opslag dat door de onrechtmatige kapactie is vernietigd zou worden herbeplant. Dit moet dus wel goed in de gaten worden gehouden."

Herbeplanting

De Stichting Broek en Simontjespolder overweegt het stukje grond, waar een landbouwbestemming op rust, aan te kopen. "Bomenbond, Milieudefensie en Stichting Broek en Simontjespolder hebben besloten af te zien van gerechtelijke stappen tegen groenambtenaren die verantwoordelijk voor de illegale kapactie zijn. Wel zal worden toegezien op de herbeplanting van Essen- en Elzenbosje. Het terugplaatsen van de bomen zal overigens pas over ongeveer drie jaar plaatsvinden, wanneer de tijdelijke brug naar Poelgeest zal zijn verwijderd.

Tevens zal de natuurbeschermer, die op 31 augustus 1997 werd aangehouden in de Broek en Simontjespolder in hoger beroep gaan. De Krom: "Hem werd een schadeclaim van 1550 gulden opgelegd en een voorwaardelijke straf van 1750 gulden met een looptijd van twee jaar. Samen met een andere natuurbeschermer trachtte hij het toen nog monumentale karakteristieke onvergraven polderweidelandschap te beschermen tegen voortijdige bouwwerkzaamheden. Zonder bouwvergunning was reeds begonnen piketpaaltjes te slaan, zo leek het. Daarop werden door de natuurliefhebbers de paaltjes uit de grond verwijderd. De zaak komt op 23 maart voor in het gerechtshof in Den Haag. Een voorlichter van de Gemeente Oegstgeest kon over de aan de gemeente opgelegde verplichtingen of over de inhoud van de brief van Laurier geen commentaar geven. "Wij hebben het één en ander vernomen", was de enige reactie. "Maar verder geen commentaar."