NIEUWSBRIEF

19 woningen plan "de Renbaan" te Oegstgeest

 

Renbaan

Uitgegeven door Bouwbedrijf Jos Jansen b.v. te Rijpwetering

Februari 1999

Bouwbedrijf Jos Jansen b.v.
Zuidweg 5- Postbus 25, 2375 ZG Rijpwetering

Voortgang bouw

Inmiddels is de bouw gevorderd tot en met de tweede verdiepingsvloer. Binnen niet al te lange tijd zal ook een aanvang worden gemaakt met de studio's. Ook is een aanvang gemaakt met de torenwoning, welke echter nog niet verkocht is. Ongeveer één keer in de zes weken is er een bouwvergadering waarbij de architect en het bouwbedrijf zijn vertegenwoordigd. Hierin worden ook het aantal werkbare dagen bijgehouden. De laatste vergadering vond plaats 14-01-99. Op dat moment was de stand, dat er nog 169,5 werkbare dagen over zijn om het bouwplan te voltooien .

Bezoek aan de bouwplaats

Het betreden van de bouwplaats is officieel niet toegestaan, maar het spreekt voor zich dat U tijdens de uitvoering de vorderingen van uw nieuwe woning met eigen ogen wilt aanschouw. Indien U de woning wilt gaan bekijken dient U zich te allen tijde eerst bij onze uitvoerder op het werk, dhr. J. van Abswoude te melden. Echter het betreden van de bouwplaats is voor eigen risico. Er is geconstateerd dat ook in het weekend de bouw wordt bezocht, ondanks dat deze is afgesloten. Bedenk dat na uw bezoek ook buitenstaanders de bouwplaats op gaan, wat kan leiden tot het nodige vandalisme. Dit wilt u toch ook niet! Graag uw medewerking in deze.

Enige aandachtspunten/opmerkingen n.a.v. vragen

Ten opzichte van de brochure, heeft de Warmte Terug Win-installatie een andere plek gekregen, dit in verband met de aan- en af te voeren lucht. De buitenkozijnen zijn van gevingerlast vuren. De voordeuren zijn triplex deuren met vuren lattenvulling (welke uiteraard vallen onder Stichting Garantiefonds Deuren). De overige buitendeuren zijn van Hemlock (ook met SGD).

Bouwbedrijf Jos Jansen b.v.
Zuidweg 5- Postbus 25, 2375 ZG Rijpwetering

 

Meer- en minderwerk

Het is vanzelf sprekend dat er geen mogelijkheden meer zijn om wijzigingen door te voeren, met uitzondering van de wijzigingen die zijn kortgesloten via de kopersvereniging, welke wordt vertegenwoordigd door dhr. Muntjewerff en dhr. Schaasberg. In week 6 zijn via de dhr. Schaasberg een aantal meerwerkmogelijkheden per post toegezonden. Zoals reeds medegedeeld, verwachten wij de resultaten hiervan te ontvangend.