NIEUWSBRIEF

19 woningen plan "de Renbaan" te Oegstgeest

 

Renbaan

Uitgegeven door Bouwbedrijf Jos Jansen b.v. te Rijpwetering

Juli 1998

Bouwbedrijf Jos Jansen b.v.
Zuidweg 5- Postbus 25, 2375 ZG Rijpwetering

Voortgang bouw

Met het inrichten van de bouwplaats zal zo spoedig mogelijk begonnen worden. De gemeente zal nog trachten om voor de bouwvak de resterende bouwstraten aan te leggen, wat nodig is voor diverse transporten naar de bouw. Zodra de nutsbedrijven stroom kunnen leveren, zal ook de bouw kunnen starten. U zult dan ook in augustus een brief ontvangen met de uitnodiging voor het bijwonen van de zogenaamde "eerste paal viering"

Bezoek aan de bouwplaats

Het betreden van de bouwplaats is officieel niet toegestaan, maar het spreekt voor zich dat U tijdens de uitvoering de vorderingen van uw nieuwe woning met eigen ogen wilt aanschouwen. Indien U de woning wilt gaan bekijken dient U zich te allen tijde eerst bij onze uitvoerder op het werk, dhr. J. van Abswoude te melden. Echter het betreden van de bouwplaats is te allen tijde voor eigen risico.

Maatvoeringen vertrekken

Bij de werkvoorbereiding van het project hebben wij geconstateerd dat een aantal maatvoeringen niet correct in de verkoopbrochure staan vermeld, n.l.:

 • slaapkamer 1, type A, 2940 moet zijn 3295
 • slaapkamer 4, type A, 4575 moet zijn 3835
 • berging 2e verdieping, type A, 1190 moet zijn 830
 • woonkamer, type Bl, 4950 moet zijn 4855
 • slaapkamer 1, type Bl, 4950 moet zijn 4855
 • slaapkamer 2, type Bl, 4950 moet zijn 4855
 • deur westgevel op 3e verdieping type C moet een deur zijn met isolatieglas.

Het moge duidelijk zijn dat uw woning niet kleiner of groter wordt dan oorspronkelijk was gepland. Deze maatvoering zal worden aangepast op de tekeningen, welke worden gevoegd bij het meer- en minder werk.

Studio

De voor- en achtergevel van de studio van type A en de voorgevel van de derde verdieping type C, zullen worden uitgevoerd met een binnenspouwblad van gasbeton. De buitengevel wijzigt niet.

Bouwbedrijf Jos Jansen b.v.
Zuidweg 5- Postbus 25, 2375 ZG Rijpwetering

  Aanvullingen/wijzigingen m.b.t. technische omschrijving

 • De volgende kozijnen van type A en B worden standaard uitgevoerd als vurenhouten kozijnen: berging/garage-berging; kast/garage-berging; hal/garage- berging en het kozijn van de stadsverwarmingskast.
 • De deur tussen hal en woonkamer is 20 minuten brandwerend, dit is een eis van het GIW.
 • Bij kozijnen welke geplaatst zijn in de dragende binnenwanden, bestaat de mogelijkheid, dat deze worden uitgevoerd zonder bovenlicht. Dit gebeurt alleen als dit constructief noodzakelijk is.
 • Op blz. 14 van de technische omschrijving staat een aanvoertemperatuur van 75 graden genoemd. Het energiebedrijf levert echter een aanvoertemperatuur van 70 graden C.
 • De stadsverwarmingsunit ten behoeve van de verwarming en de warmwatervoorziening wordt geleverd en geplaatst door en onder verantwoordelijkheid van derden en valt derhalve niet onder de garantieregeling. Mogelijke schommelingen in aanvoertemperatuur van het warm water en het c.v.-water vallen derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van bouwbedrijf Jos Jansen b.v.
 • Op blz. 14, par. 21 van de technische omschrijving staat, dat de stadsverwarmingsunit wordt geplaatst in & meterkast, dit moet zijn stadsverwarmingskast
 • Volgens de eisen, gesteld met betrekking tot het duurzaam bouwen, is het niet mogelijk om afzuigkappen toe te passen met motor.

Meer en minderwerk

Door het verschuiven van de start van de bouw, heeft iedereen wat meer tijd gekregen om keuzes te maken voor het meer- en minderwerk. Echter nu de start is aangegeven, willen wij opnieuw een uiterste datum vaststellen. Deze wordt opgegeven, gelijktijdig met het verstrekken van het meer- en minderwerkoverzicht waarin een verzameling van keuzes van alle kopers is verwerkt.

De hierboven bedoelde sluitingsdatum is niet van toepassing voor de keuzes van tegelwerk, sanitair en keuken. De sluitingsdatum hiervoor is gesteld op 31 juli a.s., zodat direct na de bouwvak deze gegevens bekend dienen te zijn.